TSG maakt ondergronds laden mogelijk in parking Turnova

Innovatieve stappen

In een wereld waar elektrische mobiliteit snel aan terrein wint, hebben TSG en Heeren Group met haar dochterbedrijf Parking Turnova een vooruitstrevende stap gezet. “We hebben recentelijk een ambitieus project voltooid”, zegt Marc Bauters, technisch directeur van Heeren Group. Hij deelt in dit interview zijn ervaringen over de samenwerking, de keuze voor TSG en zijn inzichten over de toekomst van elektrisch laden en parkeren. Ontdek daarnaast ook hoe deze samenwerking niet alleen inspeelt op de groeiende vraag naar laadinfrastructuur, maar ook op de veiligheid en efficiëntie van ondergronds laden.

Onze klant in beeld

Maak kennis met Marc Bauters, technisch directeur van Heeren Group en de drijvende kracht achter bouwtechnische innovaties. Onder zijn leiding heeft Heeren Group, met de ondersteuning van hun technische expert Peter Verheyen, succesvol laadpalen geïntegreerd in parking Turnova.

Een samenwerking met geschiedenis

“Onze samenwerking met TSG gaat al geruime tijd terug. Sinds 2012 werken wij al samen met jullie. Heeren Group was telkens tevreden over de uitgevoerde werken. De basis voor het vertrouwen was dus al gelegd. Het was dan ook vanzelfsprekend om opnieuw een beroep te doen op jullie diensten, gezien de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur en het feit dat dit een van de kernactiviteiten is geworden van TSG. Ook tijdens dit project mochten we opnieuw een vlotte en prettige samenwerking ervaren”, vertelt Marc Bauters tijdens het interview.

Tot op heden heeft TSG 14 laadpalen, goed voor zo’n 27 laadpunten, van het merk Alfen succesvol geïnstalleerd in parking Turnova. TSG zet haar inspanningen natuurlijk verder en zal nog drie bestaande laadpalen vervangen door drie Alfen laadpalen. Bovendien hebben wij alle nodige infrastructuur al voorzien, waaronder het elektrisch bord, waardoor uitbreiding nog mogelijk is.

Een slimme keuze voor nu en de toekomst

Heeren Group heeft een grondige selectieprocedure opgestart die niet overhaast was. Het proces omvatte tenders en verschillende gesprekken. “We hebben offertes opgevraagd bij zes verschillende partijen. Na een zorgvuldige evaluatie was de prijs-kwaliteitverhouding doorslaggevend en daarbij bleek dat TSG de beste keuze was. Om die reden zou ik anderen ten zeerste aanraden om bij jullie een offerte aan te vragen.”

Benieuwd naar onze laadoplossingen?

Ontdek ze hier!

Ja, ik ben benieuwd!

De combinatie van ondergronds laden en parkeren

“Parking Turnova was voor ons toch wel een specifiek project, aangezien de installatie van laadpalen in een ondergrondse parking aan heel wat eisen moet voldoen. Bovendien verschilt deze reglementering sterk met die van een bovengrondse installatie. We hebben tijdens het voortraject rekening gehouden met de veiligheid. Om deze reden staan de laadpalen bij de uitgang van de parking. Op deze manier kunnen elektrische wagens, in geval van calamiteit, op een veilige en vrij eenvoudige manier uit de ondergrondse parking verwijderd worden. Daarnaast hebben we drie sleutelcontacten geplaatst voor de brandweer, zodat zij met één sleutel alle laadpalen op een eenvoudige manier kunnen uitschakelen. Het overbruggen van de grote afstanden voor de bekabeling was voor TSG één van de grootste uitdagingen. De afstanden voor dit EV-project waren eerder een uitzondering, zeker in een parking die nog steeds in gebruik was”, licht Lucas Berghmans, Project Engineer van TSG, toe.

Heeren Group was zich daarvan bewust en besloot om de brandpreventie te betrekken in het hele project. Op deze manier konden ze rekenen op gepast advies en konden ze de veiligheid van hun bezoekers waarborgen. “We hebben goed nagedacht over de positie van de laadpalen. Uit onze gesprekken met de brandpreventie bleek dat erg belangrijk te zijn. Om in geval van calamiteit snel te kunnen reageren, hebben we de laadinfrastructuur zo dicht mogelijk bij de uitrit geplaatst.”

Naast veiligheid is efficiëntie minstens even belangrijk. Marc Bauters is er zich van bewust dat de combinatie van laden en parkeren nog een uitdaging zal worden. “Het is niet de bedoeling dat onze bezoekers deze laadplaatsen gedurende een hele dag in gebruik nemen. Wanneer de batterijen voldoende opgeladen zijn, zullen ze zich moeten verplaatsen.” Heeren Group zal hierop inspelen door een parkeertarief toe te passen. Met het beheerplatform E-Flux by Road kan Heeren Group de tarieven eenvoudig bijsturen.

Een blik op de toekomst van elektrisch laden

Heeren Group heeft een duidelijke visie voor de gloednieuwe laadplaatsen in parking Turnova. Met deze laadplaatsen verwelkomen ze een zeer breed publiek. Ze streven ernaar om niet alleen de lokale bevolking, maar ook bezoekers van het winkelcentrum en passanten aan te spreken.

Dit specifieke marktsegment bevindt zich momenteel in een fase van opmerkelijke groei en  die groei zal naar verwachting in een razendsnel tempo plaatsvinden. Vanaf 2025 moeten bedrijfsvoertuigen namelijk verplicht elektrisch zijn, wat ook bijdraagt aan de versnelling van deze ontwikkeling. Bovendien moeten gebouwen voldoen aan de regelgeving met betrekking tot de installatie van laadpunten, waardoor de ontwikkeling nog urgenter wordt.

“Gelukkig is het voor ons als bestaand gebouw relatief eenvoudig om aan deze eisen te voldoen. Hoewel twee laadpunten in principe voldoende zouden zijn, kijken we verder dan het strikt noodzakelijke. We realiseren ons dat bij de bouw van nieuwe gebouwen de verwachtingen aanzienlijk hoger liggen en we willen nu al vooruitlopen op deze ontwikkelingen. Het besef dat steeds meer mensen zich afvragen waar ze hun elektrische voertuigen kunnen opladen, motiveert ons om niet alleen aan de basisvereisten te voldoen, maar om ook een stap verder te gaan. Met deze uitbreiding van onze laadinfrastructuur bieden we niet alleen praktische oplossingen, maar spelen we ook proactief in op de groeiende behoeften van onze bewoners en dragen we bij aan een duurzamere toekomst.”

"Wij kijken verder dan onze neus lang is"

Heeren Group streeft naar duurzaamheid. In de nabije toekomst volgt nog de installatie van een zonnepanelenpark op het dak aan de voet van de Turnova-toren. “Op basis van een kosten-batenanalyse konden we al snel concluderen dat de investering in zonnepanelen rendabel is. We zullen zo’n 600 panelen plaatsen zodat we de laadpalen en de dagelijkse werking van onze parking zo veel mogelijk kunnen voeden.”

Hoewel de huidige laadpunten voorlopig voldoende zijn, sluit Heeren Group de mogelijkheid van een toekomstige uitbreiding, met TSG als betrouwbare partner, niet uit. “Het lijkt me evident dat je een partner over wie je tevreden bent er opnieuw bij betrekt”, sluit Marc Bauters het interview af.

Bekijk ook de reportage van RTV!

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close