Umožňujeme prechod k zodpovednej mobilite

European Leader in Technical Services for Responsible Mobility Solutions

Jedno kontaktné miesto pre inovatívnu energiu & maloobchodné riešenia


Hneď za rohom

TSG navrhuje, buduje a servisuje všetky typy infraštruktúr pre distribúciu energií v mobilite, od sietí čerpacích staníc až po vozové parky. Ako súčasť skupiny TSG máme najväčšiu predajnú a servisnú sieť v Európe a Afrike.


Zodpovedná mobilita

Pripravujeme cestu k zodpovedným energiám tým, že prinášame riešenia v oblasti čerpania plynu a elektrického nabíjania, vrátane riešení nadchádzajúcej vodíkovej revolúcie.


Inovatívny partner

Keďže mobilita vstupuje do novej éry, podporujeme premenu čerpacích staníc, komerčných vozových parkov podnikov a verejného sektora tak, že rozširujeme ponuku pre zákazníkov o zodpovedné palivové riešenia, nové maloobchodné zážitky a inovatívne digitálne služby.

Naša misia

Umožniť udržateľnejší svet

Poskytovaním jedného kontaktného miesta pre inovatívnu energiu & maloobchodné riešenia umožňujeme prechod k zodpovednej mobilite

Dôveryhodní lídri v tomto odvetví

Všetky projekty
Spoločnosť TSG nainštalovala svoje inovatívne riešenie identifikácie vozidiel, SmartFuel, ktoré bolo rozhraním pre štyri systémy riadenia paliva Tokheim ProFleet – DiaLOG v celom veľkom sklade.
Arriva
View case: Arriva
Som veľmi spokojný so stabilitou a spoľahlivosťou údajov, ktoré predtým, ako sme prešli na systém Tokheim DiaLOG vyjadrovali veľmi premenlivé údaje
Raffaele Antonio
View case: Fiat
Peugeot SA (PSA), druhý európsky najväčší výrobca automobilov si zvolil TSG, aby v ich známej výrobnej prevádzke vo Francúzsku nainštalovali skladovacie zariadenia a zariadenie pre distribúciu paliva.
Peugeot SA (PSA)
View case: Peugeot SA – PSA

TSG a jej viac ako 5.200 technických pracovníkov umožňujú, aby bol svet trvalo udržateľný.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close