Umožňujeme prechod k zodpovednej mobilite

European Leader in Technical Services for Responsible Mobility Solutions

Jedno kontaktné miesto pre inovatívnu energiu & maloobchodné riešenia


Hneď za rohom

TSG navrhuje, buduje a servisuje všetky typy infraštruktúr pre distribúciu energií v mobilite, od sietí čerpacích staníc až po vozové parky. Ako súčasť skupiny TSG máme najväčšiu predajnú a servisnú sieť v Európe a Afrike.


Zodpovedná mobilita

Pripravujeme cestu k zodpovedným energiám tým, že prinášame riešenia v oblasti čerpania plynu a elektrického nabíjania, vrátane riešení nadchádzajúcej vodíkovej revolúcie.


Inovatívny partner

Keďže mobilita vstupuje do novej éry, podporujeme premenu čerpacích staníc, komerčných vozových parkov podnikov a verejného sektora tak, že rozširujeme ponuku pre zákazníkov o zodpovedné palivové riešenia, nové maloobchodné zážitky a inovatívne digitálne služby.

Ecovadis Silver Rating 2022

EcoVadis 2024
Platinová medaila

Sme hrdí na to, že TSG získala v roku 2024 platinovú medailu EcoVadis.
Držiteľom platinovej medaily je 1% hodnotených subjektov a my sme jedným z nich! Prvým pilierom našej stratégie CSR je to, že ideme príkladom. A to sa aj stalo.
Ocenenie EcoVadis je hodnotenie, ktoré poskytuje komplexný prehľad o výkone spoločností v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (CSR). Toto hodnotenie je postavené na systéme, ktorý pokrýva štyri hlavné témy:
Životné prostredie – Pracovné podmienky a ľudské práva – Etika – Udržateľné obstarávanie

Ocenenie EcoVadis je dôležitým nástrojom pre spoločnosti, ktoré sa snažia zlepšiť svoje praktiky v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Poskytuje objektívny a spoľahlivý spôsob hodnotenia a komunikácie udržateľného výkonu, čo je čoraz dôležitejšie v dnešnom podnikateľskom prostredí.
Pre TSG je stratégia CSR srdcom všetkých jej činností a výsledok, ktorý sme dosiahli v EcoVadis 2024 pokladáme za záväzok pre budúce obdobia.

Naša misia

Umožniť udržateľnejší svet

Poskytovaním jedného kontaktného miesta pre inovatívnu energiu & maloobchodné riešenia umožňujeme prechod k zodpovednej mobilite

Dôveryhodní lídri v tomto odvetví

Všetky projekty
Spoločnosť TSG nainštalovala svoje inovatívne riešenie identifikácie vozidiel, SmartFuel, ktoré bolo rozhraním pre štyri systémy riadenia paliva Tokheim ProFleet – DiaLOG v celom veľkom sklade.
Arriva
View case: Arriva
Som veľmi spokojný so stabilitou a spoľahlivosťou údajov, ktoré predtým, ako sme prešli na systém Tokheim DiaLOG vyjadrovali veľmi premenlivé údaje
Raffaele Antonio
View case: Fiat
Peugeot SA (PSA), druhý európsky najväčší výrobca automobilov si zvolil TSG, aby v ich známej výrobnej prevádzke vo Francúzsku nainštalovali skladovacie zariadenia a zariadenie pre distribúciu paliva.
Peugeot SA (PSA)
View case: Peugeot SA – PSA

TSG a jej viac ako 6.000 technických pracovníkov umožňujú, aby bol svet trvalo udržateľný.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close