Údržba nabíjacích staníc v letnom období

Leto je už za rohom a so zvyšujúcimi sa teplotami sa očakáva aj výraznejšie využívanie infraštruktúry nabíjania elektromobilov. Najteplejšie a najrušnejšie obdobie roka si vyžaduje prípravu zo strany vlastníkov staníc, aby boli nabíjačky vždy v prevádzke a bezpečné pre zákazníkov, predovšetkým na vyťažených dopravných uzloch.

V tomto článku máme pre vás pripravených niekoľko tipov, ako si pripraviť infraštruktúru nabíjania na nadchádzajúce teplé mesiace.

Vplyv leta na infraštruktúru nabíjania

Vo všeobecnosti platí, že počasie ovplyvňuje stav nabíjačiek, ktoré sú prevažne umiestnené vo vonkajšom priestore. V teplom počasí môže byť horúčava faktorom, ktorý zvyšuje teplotu nabíjačiek a môže spôsobiť ich prehrievanie, čo poškodzuje pevné aj elektrické časti nabíjačky.

Pravidelné používanie nabíjačky bežne zvýši jej vnútornú teplotu na 40 – 60°C, čím sa aktivuje ventilačný systém na chladenie zariadenia. Pri dlhšej expozícii slnečnému žiareniu sa aktivita chladenia zdvojnásobuje, aby sa teplota príliš nezvyšovala, pretože by sa nabíjačka mohla inak poškodiť a zákazníci by nemohli vozidlá dobíjať a pokračovať v ceste.

Ako zabrániť zlyhaniu nabíjačiek?

Údržba je preventívnym opatrením a prevádzkovatelia nabíjacích staníc majú vykonať kompletnú servisnú prehliadku jeden až tri mesiace pred nástupom vysokých teplôt. Preventívny servis je rozdelený na dve časti:

  • Jedna prehliadka priamo na mieste, aby sa skontrolovalo, či pevné časti zariadenia fungujú správne: od káblov cez prevodníky až po transformátory.
    Druhá je prehliadka systémov, aby sa skontrolovalo, či neexistujú chybové hlásenia a či pracuje kartový platobný systém.

Kontroly priamo na mieste majú prebiehať priamo počas nabíjania vozidla – čím sa skontrolujú všetky súčasti zariadenia, aby fungovali aj keď príde zákazník. Systémová kontrola overí prípadné chybové hlásenia.

Zásadným predpokladom je komunikácia a zladiť vaše možnosti a potreby so servisným technikom je kľúčom k efektívnej prevádzke zariadenia, predovšetkým v lete.

Ktoré súčiastky sú základným predmetom prehliadky?

Kontrola nabíjacieho uzla pred príchodom teplých mesiacov si vyžaduje prehliadku niekoľkých komponentov. Všetky nabíjačky musia fungovať správne a kontrola ich stavu zahŕňa niekoľko aspektov.

V zázname preventívnej servisnej prehliadky si overte, či prebehla riadna kontrola nasledujúcich častí zariadenia:

Káble sú jedným z najcitlivejších komponentov, na ktorých sa môže prejaviť poškodenie, nielen z dôvodu nesprávneho používania alebo nesprávneho umiestnenia do zásuvky, ale aj z dôvodu bežného opotrebenia. Pred príchodom leta musia káble fungovať správne, bez akýchkoľvek náznakov problému – inak je potrebné ich vymeniť predtým, ako príde nápor zákazníkov.

Na kryte nabíjačky sa musia skontrolovať praskliny alebo nečistoty. Hoci je čistenie zariadenia potrebné vykonávať pravidelne, obzvlášť to platí pre displej nabíjačky, aby mal zákazník prístup k presným informáciám o nabíjaní.

Okrem toho musí byť okolie elektronabíjačky čo najčistejšie, aby sa predišlo vniknutiu prachu, nečistôt a čiastočiek do ventilačného systému, čo by komplikovalo proces chladenia.

Vo vnútri nabíjačky sa musia skontrolovať prevodníky a prípojné body a káble musia byť pevne uchytené. Pravidelné používanie nabíjačky spôsobuje rozpínanie káblov v dôsledku elektriny, ktorá nimi prúdi, čo môže vytvárať mechanické poškodenie a zmenšiť spoj medzi káblom a zbernicou. Preto majú všetky súčiastky prechádzať pravidelnou torznou analýzou.

Okrem toho musia prevádzkovatelia nabíjacích staníc zabezpečiť, aby sa v nabíjačkách používal najnovší softvér. Ten má vždy obsahovať aktuálne funkcie smart nebíjania a má byť plne kompatibilný so všetkými novými elektromobilmi na trhu.

Spolu s elektrickými súčiastkami sa musia skontrolovať aj mechanické časti a kvapaliny. Počas leta sa chladiace jednotky používajú častejšie a každá z nich sa musí otestovať. Všetky filtre musia byť čisté alebo sa musia vymeniť v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby sa zabezpečilo efektívne chladenie.

Nakoniec sa musia pred náporom zákazníkov skontrolovať aj elektrické a tepelné senzory. Sú základným predpokladom bezpečnej prevádzky a chránia zariadenie, nabíjaciu stanicu a čo je najdôležitejšie, aj zákazníka.

Príprava na núdzovú situáciu: bezpečnostné opatrenia

Dobré skúsenosti s nabíjaním môžu ovplyvňovať viaceré faktory a riadne naplánovanie nápravného alebo zásahového servisu môže zmierniť negatívne dôsledky. Úspech prevádzky nabíjacej stanice závisí aj od predvídavosti a prípravy na prípadné problémy.

Prevádzkovatelia sa môžu na prípadné problémy vopred pripraviť buď sami alebo prostredníctvom servisného partnera a môžu mať rezervné súčiastky a náhradné diely, ktoré môže byť potrebné vymeniť, pričom majú z každého najmenej 2 kusy. Takisto je pre prípad núdze užitočné, ak sa diely uskladňujú v blízkosti stanice.

Okrem toho je veľmi dôležitá komunikácia so servisným tímom ohľadom odhadovaného počtu zákazníkov a využitia zariadenia ešte pred začiatkom vysokej sezóny. Základným postupom organizácie prác vo vyťažených mesiacoch je zosúladenie prevádzky s dostupnosťou technických pracovníkov vrátane víkendov a počas noci. Tieto postupy a procesy je potrebné vypracovať a dohodnúť ešte predtým, ako sa niečo stane.

Riadne vyškolení technici stoja za bezpečnosťou, kvalitou a aj zárukou zo strany výrobcu.

Aby sa zabezpečil riadny servis nabíjacej infraštruktúry, je potrebné pamätať na mnoho aspektov. Preto je dôležité, aby servis vykonávali len riadne vyškolení technici certifikovaní výrobcom, ktorí môžu vykonávať kontroly priamo na mieste prevádzky. Je to ten najlepší spôsob, ako zabezpečiť hladký chod zariadenia vo vrcholnej sezóne a v prípade potreby aj uplatniť predĺženú záruku výrobcu.

TSG je vaším servisným partnerom počas leta a aj počas celého roka

TSG je európskym lídrom poskytovania technických služieb pre riešenia zodpovednej mobility v celej Európe. Naše tímy sú riadne vyškolené partnermi ako je Alpitronic, Kempower, ABB a EVBox. Certifikovaní technici vykonávajú preventívnu aj zásahovú údržbu a poradia vám ohľadom strategického plánu, aby bola prevádzka nabíjacej infraštruktúry bezpečná počas celého roka.  Cieľom našich odborníkov je, aby mali zákazníci počas celého leta pozitívne skúsenosti s nabíjaním.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close