Biopalivá

Biopalivá sa dajú vyrábať z biomasy – to je z častí rastlín – a ak by sa dalo robiť sústavne, ich dopad na klímu bude nižší ako dopad fosílnych palív.
Biopalivá sa distribuujú rovnako ako tradičné palivá. TSG nadobudlo rokmi znalosti, ktoré sú potrebné na montáž a servis výdajných stojanov biopalív.