Maloobchodné riešenia pre výdajné plochy novej generácie

TSG ako líder v riešeniach distribúcie rôznych druhov paliva pomáha progresívnym komerčným subjektom, ktoré sa chcú podieľať na prechode z tradičných fosílnych palív na nové, zelené riešenia a to prostredníctvom TSG Charge a TSG Gas.

TSG Retail

TSG pokladá znižovanie dopadu na životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej obchodnej stratégie a súbežne s tým dodržiava nariadenia o ochrane zdravia a o bezpečnosti.

Vybavenie je srdcom obchodnej činnosti a musí pracovať na maximum, aby dokázalo uspokojiť očakávania zákazníka a aby si zachovalo ziskovosť. TSG Retail poskytuje proaktívny servis, aby sa znížil čas opotrebenia výdajných stojanov a aby sa mohli vlastníci výdajných plôch venovať bežnej obchodnej činnosti.

Poskytujeme služby 24/7

  • Prípravné práce

    TSG vám pomôže v každom kroku a nájde pre vás riešenie, ktoré vám najviac vyhovuje.

  • Montáž

    TSG dodáva a montuje zariadenia a vytvára infraštruktúru, ktorá pomáha vášmu podnikaniu rásť.

  • Servis & údržba

    Riešenia servisu a údržby TSG zabezpečujú maximálnu prevádzku všetkých zariadení výdajnej plochy, riešia problémy a zachovajú neprerušený chod vašej obchodnej činnosti.

Viac

Veria nám lídri v odvetví

Všetky projekty
Systém je tak výkonný a jednoduchý na použitie, že proatívne v jednom balíku poskytuje hlásenia, súvisiace údaje a vizuálnu dokumentáciu. To znamená, že problémy sa dajú rýchlo preskúmať.
Ron Perry
View case: A19 Services
Spoločnosť TSG nainštalovala svoje inovatívne riešenie identifikácie vozidiel, SmartFuel, ktoré bolo rozhraním pre štyri systémy riadenia paliva Tokheim ProFleet – DiaLOG v celom veľkom sklade.
Arriva
View case: Arriva
Pomocou tohto nového systému dokážeme všetky údaje jednoducho prijímať, a čo je najdôležitejšie, spracovávať ich a analyzovať. Nielen že je príprava hlásení jednoduchšia, ale čas potrebný na spracovanie sa skrátil na polovicu.…
Steffen Matschke
View case: Hertz
Peugeot SA (PSA), druhý európsky najväčší výrobca automobilov si zvolil TSG, aby v ich známej výrobnej prevádzke vo Francúzsku nainštalovali skladovacie zariadenia a zariadenie pre distribúciu paliva.
Peugeot SA (PSA)
View case: Peugeot SA – PSA

Riešenia TSG Retail

TSG Retail poskytuje kľúčové riešenia pre prevádzkovateľov maloobchodného predaja pohonných hmôt.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close