Naši projektoví manažéri sú na cestách každý deň, navštevujú čerpacie stanice a zabezpečujú kompetentné dokončenie veľkých aj malých projektov. Monitorujeme využitie materiálu na miestach výstavby a dohliadame na naše interné montážne tímy, ako aj na externých partnerov. Mnoho rokov našich skúseností v projektovom manažment umožňuje najvyššiu mieru spolupráce so zákazníkom a dohľad nad prácami každého projektu.