Variabilná rýchlosť

Ponorné turbínové čerpadlá (STP) FE PETRO®, ktoré boli uvedené v roku 1995,  boli prvé svojho druhu v olejárskom priemysle. S rýchlejším časom čerpania počas najfrekventovanejších hodín a s úsporou energie počas menej frekventovaných hodín vám FE PETRO® ponorné turbínové čerpadlá s variabilnou rýchlosťou umožňujú maximalizovať zisk s minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

Výhody

  • Vyšší prietok: kontrolný systém variabilnej rýchlosti posúva STP nahor a nadol podľa potreby, čím poskytuje optimálny prietok. Výsledkom je konzistentnejší prístup zákazníka.
  • Efektívna spotreba energie: pretože do systému s variabilnou rýchlosťou sa neustále dodáva len taká energia, aká je potrebná na dosiahnutie požadovaného prietoku, systém spotrebuje len toľko energie, koľko potrebuje.
  • Hydraulické kladivo: hydraulické kladivo je náhly tlakový impulz, ktorý vznikne zastavením toku v natlakovanom potrubnom systéme. Toto sa dá zvýšiť systémom fixnej rýchlosti. Systém s variabilnou rýchlosťou významne znižuje účinok hydraulického kladiva.
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close