Zemný plyn

Hoci sa dá zemný plyn považovať za fosílne palivo, jeho použitie ako transportného paliva má menší environmentálny dopad ako používanie tradičných palív.

Zemný plyn sa používa hlavne pri výrobe elektriny a tepla. V stlačenom stave sa používa ako palivo do vozidiel, kde sa dodáva pod názvom CNG (Compressed Natural Gas/stlačený zemný plyn).

Keď sa zemný plyn ochladí na -162°C, vytvorí bezfarebnú a netoxickú tekutinu s názvom LNG (Liquefied Natural Gas/skvapalnený zemný plyn). Schladenie zmrští objem plynu 600 násobne, čím sa ľahšie skladuje a prepravuje.

TSG v spolupráci so svojimi partnermi disponuje odbornými znalosťami potrebnými pre montáž a údržbu zariadenia na výdaj CNG aj LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close