Hoci sa dá zemný plyn považovať za fosílne palivo, jeho použitie ako transportného paliva má menší environmentálny dopad ako používanie tradičných palív.

Zemný plyn sa používa hlavne pri výrobe elektriny a tepla. V stlačenom stave sa používa ako palivo do vozidiel, kde sa dodáva pod názvom CNG (Compressed Natural Gas/stlačený zemný plyn).

Keď sa zemný plyn ochladí na -162°C, vytvorí bezfarebnú a netoxickú tekutinu s názvom LNG (Liquefied Natural Gas/skvapalnený zemný plyn). Schladenie zmrští objem plynu 600 násobne, čím sa ľahšie skladuje a prepravuje.

TSG v spolupráci so svojimi partnermi disponuje odbornými znalosťami potrebnými pre montáž a údržbu zariadenia na výdaj CNG aj LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close