Hlavná charakteristika

Automatické rozpoznávanie EČV (ARE)

O ARE bude mať záujem verejnosť aj privátne stanice. Verejné stanice môžu archivovať vodičov, ktorí odišli bez zaplatenia na čiernej listine; ak sa na čerpacej stanici opäť objaví dané evidenčné číslo, pokladník dostane upozornenie. Stanice privátnych flotíl môžu využiť ARE za účelom automatického výdaja bez toho, aby bol potrebný PIN, štítok alebo karta.

Prepojenie

V závislosti od typu prevádzky sa dá kamerový systém napojiť na rôzne kontrolné miesta prevádzky, ako je Tokheim FuelPOS na samo-obslužných verejných staniciach a ProFleet DiaLOG systém na privátnych staniciach.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close