Hlavná charakteristika

Automatické rozpoznávanie EČV (ARE)

O ARE bude mať záujem verejné aj privátne čerpacie stanice. Verejné stanice môžu archivovať na čiernej listine vodičov, ktorí odišli bez zaplatenia. Ak sa na čerpacej stanici opäť objaví dané evidenčné číslo, pokladník dostane upozornenie. Stanice privátnych flotíl môžu využiť ARE za účelom automatického výdaja bez toho, aby bol potrebný PIN, štítok alebo karta.

Prepojenie

V závislosti od typu prevádzky sa dá kamerový systém napojiť na rôzne kontrolné miesta prevádzky, ako je Tokheim FuelPOS na samo-obslužných verejných čerpacích staniciach a ProFleet DiaLOG systém na privátnych čerpacích staniciach.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close