Ako to funguje

Hlavné výhody

  • Úspora nákladov: výstelka nádrže znižuje nálady na pracovné sily a na materiál až o 75% v porovnaní s výmenou nádrže a až o 35% v porovnaní so systémom epoxidovej výstelky.
  • Kratší čas: riešenie výstelky nádrže potrebuje len niekoľko dní na zhotovenie.
  • Odolné do budúcnosti: výstelka dáva starým nádržiam nové možnosti, vybaví ich možnosťou používania rôznych typov paliva a biopaliva v budúcnosti.
  • Dôvera v životné prostredie: výstelka nádrže je vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zodpovedajú súčasným nariadeniam o dlhodobej životnosti.
  • Zvýšená bezpečnosť: proces prebieha bez prítomnosti ľudí, nie je potrebný personál v nádrži, čím sa toto riešenie stáva bezpečnejšie.
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close