Služby udržateľnej mobility

TSG navrhuje, buduje a udržiava všetky typy infraštruktúry distribúcie energie pre mobilitu: sieť nabíjania elektrických vozidiel, GPL/LNG, vodíkové čerpacie stanice a tiež čerpacie stanice palív/biopalív. Riešenia zodpovednej mobility poskytujeme kombináciou služieb s našimi obchodnými aktivitami a predajom zariadení, čo našim zákazníkom umožňuje zabezpečiť svoje podnikanie spoločne s udržateľnou budúcnosťou v oblasti mobility.

Sme dôveryhodný poskytovateľ kompletných balíkov a ponúkame širokú škálu komplexných služieb a podpory, od výstavby a montáže až po priebežnú údržbu. TSG je váš partner, ktorý vám pomôže udržať váš podnik v plynulom, bezpečnom a kompatibilnom chode odstránením prevádzkových problémov. Môžete sa sústrediť na svoje podnikanie a prejsť na zodpovednú mobilitu. Či už je to čerpacia stanica, komerčná alebo súkromná flotila alebo akákoľvek iná organizácia vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorá prevádzkuje infraštruktúru distribúcie energie.

Jedno kontaktné miesto pre inovatívnu energiu a maloobchodné riešenia


Prípravné práce

Spolupracujte s TSG a navrhnite riešenia, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.


Montáž & výstavba

TSG buduje infraštruktúru a zabezpečuje jej správne fungovanie.


Servis a údržba

S pokrytím na Slovensku ponúka TSG komplexné služby na udržiavanie a riadenie vášho podnikania.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close