HSSE predstavuje zásadnú časť našej činnosti. Manažment na všetkých jeho úrovniach priamo spolupracuje na vytváraní cieľov HSSE, a to na individuálnej aj na organizačnej úrovni. Aplikujeme súhrnný súbor pravidiel, smerníc a nástrojov pre nahlasovanie, aby sme dosiahli vysokú profesionálnu úroveň a dodržiavanie lokálnych aj globálnych smerníc všade tam, kde vykonávame svoju činnosť. Máme prísnu smernicu pre výber a školenia všetkých našich zmluvných partnerov. Naším cieľom je dosiahnuť nulovú nehodovosť, čo má vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre našich pracovníkov, zákazníkov a koncových používateľov.
Za svoju snahu o vytvorenie bezpečnejšieho prostredia pre našich pracovníkov a zákazníkov sme vyhrali mnoho ocenení od našich zákazníkov po celom svete.

Ocenenia

  • • Inovácia v oblasti bezpečnosti od Shell vo Francúzsku
  • • Cena za výnimočnú úroveň bezpečnosti BP Europa SE v Nemecku
  • • Tiger Performance Award, Cena za bezpečnosť od ESSO v Beneluxe, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Tunisku
  • • Mobility Trophy od Informatique za zavedenie hodnotenia telesnej spôsobilosti u našich servisných pracovníkov vo Francúzsku
  • • Cena za bezpečnosť od BP za stavebné práce vo Francúzsku
  • • Security Network Challenge Trophy od Total vo Francúzsku
  • • Cena Ministerstva práce Španielska za výsledky dosiahnuté v oblasti HSSE
  • • Cena Tokheim Iberica od Repsol za inovatívnu iniciatívu v oblasti HSSE

Najlepšie postupy v oblasti HSSE

Naše globálne a lokálne tímy HSSE úzko spolupracujú a navzájom si zdieľajú najlepšie postupy, proaktívne iniciatívy v oblasti bezpečnosti a skúsenosti získané z hlásení o nehodách, incidentoch a takmer – nehodách. To všetko je nanajvýš významné pre dosiahnutie nášho cieľa, aby sa každý vrátil bezpečne každý deň domov.

Žiadne nehody. Žiadne kompromisy

Naša kultúra bezpečnosti je viditeľná vo všetkých našich divíziách. Na základe strategického cieľa spoločnosti dosiahnuť nulovú nehodovosť je filozofiou TSG, že žiadna nehoda nie je prijateľná a jadrom pozitívnej zmeny je vyšetrenie prípadu, jeho hlavnej príčiny a poučenie sa. Naša komunita HSSE sa stará o to, aby sa tento názor správne pochopil a aby sa šírili dôležité informácie o bezpečnosti

Spoločne ciele. Spoločné nahlasovanie informácií

V centre nášho proaktívneho prístupu k manažmentu bezpečnosti leží nahlasovanie skoro-nehôd, pričom tieto hlásenia o skoro-nehodách a možných rizikách poskytujú naši zamestnanci. Tieto hlásenia zdieľame s našimi zákazníkmi, aby mohli podniknúť opatrenia a odstrániť nedostatky na svojich prevádzkach, a zároveň tieto hlásenia interne zaznamenávame a analyzujeme. Rozšírené používanie našej servisnej databázy Kimoce nám umožnilo to, aby sa lokálne hlásenia dali sprístupniť, stiahnuť a poskytovať našim zákazníkom. To umožňuje lepšiu analýzu trendov a urýchlené opatrenia vo veci častých problémov.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close