Help desk (HD)

Zmluva o poskytovaní služieb klientskeho centra (HD) je obmedzená len na podporu klientskeho centra. Sme zastihnuteľní telefonicky alebo emailom, ak máte akékoľvek otázky a/alebo ak chcete nahlásiť problém. Helpdesk vám odpovie na otázky a ak je to možné, vyrieši problém na diaľku.

Zmluva „Service No Pumps“ (SNP)

Podobne ako zmluvy HD, táto zmluva zastrešuje služby klientskeho centra, ale zároveň poskytuje služby pre platobné systémy. Ak napríklad máte problém s vaším PIN, náklady na takúto návštevu a materiál za možný únik informácií sú zahrnuté v zmluve.

Zmluva „All In Service“ (AIS)

S touto zmluvou dostanete najlepšie možné služby. Pokrýva aj údržbu všetkých produktov na prevádzke.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close