Vodík, jednoznačne čistá energia: od projektu až po sieť staníc

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry predstavujú emisie z prepravy asi 23% celosvetových emisií CO2 a toto číslo pravdepodobne do roku 2050 vzrastie o 20%. by sme dosiahli ciele Parížskeho dohovoru a obmedzili globálne otepľovanie na nárast o 2°C, musia emisie tohto sektora klesnúť do roku 2050 o 90%.

Vodík je nízkouhlíkových zdrojom alternatívneho paliva, ktorý môže významne znížiť znečistenie ovzdušia zapríčinené prepravou. Jeho jediným vedľajším produktom je voda. Znižuje emisie CO2 a množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie a dá sa rýchlo a ticho dopĺňať, čím sa hodí na dlhé trasy. Vodík sa už používa ako palivo vo vozidlách v narastajúcom počte rôznych sektorov. Má svoje výhody pre ťažkú aj ľahkú prepravu, vozové parky ako sú taxi služby, námornú a železničnú prepravu.

V roku 2022 geopolitické okolnosti spôsobili strmý nárast cien palív, hlavne zemného plynu a tým sa dostal vodík do popredia záujmu. Mnoho krajín pracuje na výstavbe staníc plnenia plynu. Európsky únia má v pláne mať do roku 2030 jednu stanicu na každých 200 km na všetkých cestných komunikáciách. Vodík ako palivo má potenciál vyriešiť problém životného prostredia a poskytnúť čistú energiu budúcnosti.

Vodík: alternatívne palivo pre sektor prepravy

Otázka „sliepka alebo vajce“ sa v téme vodíkového paliva objavuje už dlho. Pretože na trhu je len málo vozidiel na plyn, nie je potrebných veľa plniacich staníc. Lenže tento nedostatok staníc bráni rozvoju vozových parkov na vodík.

Teraz sa táto situácia mení – k lepšiemu. Napríklad vo Francúzsku bolo v roku 2022 400 vozidiel na vodík a 29 staníc jeho plnenia. Očakáva sa, že v krajine bude do roku 2030 450.00 vozidiel na vodík a 1000 až 1700 staníc jeho plnenia. Otvorenie Európskej vodíkovej banky (EHB) na podporu rozvoja tohto sektora môže dilemu sliepka alebo vajce raz a navždy ukončiť.

Pretože náklady na výrobu vodíka sú porovnateľné s nákladmi na tradičné palivá, čoraz viac spoločností sa obracia k tomuto riešeniu, ktoré je priateľské k životnému prostrediu. Pretože náklady sa neustále znižujú s výrobou veternej a solárnej energie, vodík sa stáva čoraz atraktívnejším riešením predovšetkým v ťažkej preprave a na dlhé vzdialenosti.

Vodík je investíciou do budúcnosti

Energetická kríza len urýchlila hľadanie nových alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. V septembri 2022 Európska únia predstavila REPowerEU: investičný plán v objeme €3 miliardy za účelom financovať vodíkové projekty. Nová Európska vodíková banka uvoľní prvotnú investíciu vo výške viac ako 800 miliónov EUR do výroby obnoviteľného vodíka, pričom táto suma sa má ešte navýšiť.

V marci 2023 EÚ určila 26 projektov zameraných na alternatívne zdroje paliva, ktoré majú získať 188 miliónov EUR na vývoj. Z týchto projektov sa 10 venuje zriadeniu staníc plnenia vodíka v krajinách, ako je Francúzsko, Španielsko a Švédsko. Investície do vodíka majú prevýšiť desiatky biliónov EUR. To si bude vyžadovať značnú spoluprácu medzi mnohými subjektmi z oblasti R&D, za účelom vypracovania projektov a dosiahnutia dohody.

Rok 2050 sa zdá byť ešte ďaleko. Avšak tieto projekty už ukazujú, že mnohí hráči sa chcú venovať vývoju tohto alternatívneho zdroja energie.

Vodíkový potenciál: mnohostranné využitie

Vodík je cenné palivo pre ťažké nákladné vozidlá, predovšetkým pri jazde na dlhé vzdialenosti. Proces jeho používania nespôsobuje žiadne emisie CO2, na rozdiel od benzínových a naftových vozidiel. Čas jeho doplnenia je porovnateľný s tradičnými palivami, ale vozidlá na vodík dokážu prejsť na jedno naplnenie tisícky kilometrov, čím prevyšujú elektrické vozidlá. Navyše elektrické vozidlá musia počítať aj s hmotnosťou  a veľkosťou batérie, zatiaľ čo vodíkové nákladné vozidlá odvezú rovnaký náklad ako vozidlá na tradičné palivá.

Prečo používať vodík ako zdroj zelenej energie?

  • Nízko uhlíková alternatíva: keď sa vyrába z obnoviteľných zdrojov, ako je solárna alebo veterná energia, jeho jedinou emisiou je voda
  • Jedna veľkosť pre všetkých: vodík sa hodí pre všetky typy prepravy, od ťažkej prepravy až po kuriérske spoločnosti
  • Rýchle dopĺňanie: doplnenie vodíka je rovnako rýchle ako čerpanie tradičných palív

Hybridný prístup môže spojiť oba typy paliva a naďalej sa môžu rozvíjať možnosti vodíka. Vodík môže slúžiť ako primárny zdroj energie pre distribučné centrá, keď vozidlá potrebujú dostatok paliva na dlhú jazdu. Kratšie jazdy, napríklad z distribučného centra do mesta, môžu vykryť elektrické nákladné vozidlá alebo vozidlá na bioplyn, čím splnia čoraz prísnejšie nariadenia ohľadom emisií CO2.

Výroba vodíka pre jeho rôzne využitie

Až donedávna sa vodíkové projekty obmedzovali na malú infraštruktúru. Teraz sa čoraz častejšie prejavujú rozsiahle inštalácie, ktoré sú prísľubom pre vodíkovú budúcnosť.

V súčasnosti existujú dva druhy distribúcie vodíka. Prvým sú nízko kapacitné stanice, ktoré poskytujú najviac 100kg H2 za deň. Tieto stanice môžu byť mobilné a môžu sa využívať na miestach výstavby a dopĺňať palivo do veľkých strojov. Okrem toho majú aj demonštračný účel, pretože dokazujú využiteľnosť vodíka ešte predtým, ako sa používatelia rozhodnú investovať do väčšej kapacity.

Druhým spôsobom distribúcie sú vysoko kapacitné stanice, ktoré dodávajú až 2 tony vodíka denne a slúžia nákladným vozovým parkom, autobusom a  ďalším ťažkým vozidlám, ktoré prešli na vodík ako na primárne palivo.

Rôzne spôsoby využitia si vyžadujú rôzne obchodné modely. Pretože fosílne palivá sú už zastarané, čelia vlastníci čerpacích staníc výzve ponúkať viaceré typy paliva, vrátane elektriny, CNG, LNG, bioplynu a vodíka. Hoci tekutý vodík stále nie je bežne dostupný, niektorí vlastníci čerpacích staníc už zvažujú aj túto možnosť.

Vlastníci čerpacích staníc, ktorí ponúkajú vodík,  musia zároveň zabezpečiť, aby bol vodík okamžite použiteľný (>98%). Pretože najbližšia stanica plnenia vodíka bude ďaleko, preventívny a zásahový servis je zásadne dôležité pre zachovanie súvislej prevádzky.

TSG – váš partner vo vývoji a expanzii vodíkových riešení

Niekoľko veľkých olejárskych spoločností (MOC) si vybralo európske tímy TSG, aby im zabezpečili údržbu v štátoch Beneluxu a v Nemecku.  TSG má k dispozícii vyškolený personál počas 24/7 a spolupracuje s výrobcami originálnych produktov (OEM).

TSG neustále zvyšuje svoju odbornosť v údržbe vodíkových staníc. Vie vypracovať štúdiu a projekt, namontovať a spustiť vodíkové stanice rôznych veľkostí tak, aby to splnilo špecifické podmienky. TSG disponuje tímom nadšených odborníkov a zástupcov v každej krajine a zákazníkom poradí ohľadom veľkosti kompresie, skladovania a počtu zásobníkov, ktoré sú potrebné pre danú vodíkovú infraštruktúru.

TSG je európskym lídrom riešení zodpovednej mobility. Ponúka kompletný projektový manažment a najlepšie celkové vlastnícke náklady. TSG je partnerom pre riešenia na mieru pre sektor dopravy.

>> Kontaktujte nás a dozviete sa viac informácií.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close