DiaHOST

Jedným príkladom je služba DiaHOST. DiaHOST je hostingové riešenie pre systém DiaLOG. Namiesto archivácie údajov o transakciách na lokálnej sieti sa údaje archivujú na cloude. Jednoduchý, bezpečný, pohodlný a ľahko prístupný odkiaľkoľvek – DiaHOST vám pomôže efektívnejšie sledovať svoje zásoby a spotrebu paliva.