Legislatíva vyžaduje mnoho povinných kontrol všetkých meracích zariadení. TSG, ako kontrolná organizácia s povolením od COFRAC (Francúzska akreditačná komisia) vykonáva povinné kontroly na prevádzkach zákazníka a to v súlade s vyžadovanými postupmi. To zákazníkovi umožňuje dodržiavať regulačné normy svojich zariadení. Kontroly súvisia s nasledujúcimi postupmi:

  • Periodická kontrola (medziročná)
  • Periodická kontrola zariadení s klasifikáciou ochrany životného prostredia – ICPE (v 5 ročných intervaloch)
  • Kontrola tesnosti potrubí (priebežne počas prác alebo každých 10 rokov) a kontrola detektorov priesaku (každých 5 rokov)
    Takže ak príde na legislatívne požiadavky, môžete sa na TSG spoľahnúť.
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close