TSG ponúka dôsledné školenie vo vašich priestoroch alebo priamo na mieste pre koncových používateľov, aby sa naučili, ako riešenia pracujú. Školenie je skvelé pre prevádzkovateľov, aby sa oboznámili so softvérom a samozrejme sa na školení používa rovnaký softvér, aký budú využívať v praxi. To maximalizuje prevádzkové možnosti riešení. Po absolvovaní školenia sa koncový používateľ cíti sebaisto a dokáže vyriešiť mnohé problémy, ktoré môžu vzniknúť. Ak by vznikli otázky po skončení školenia, používatelia sa vždy môžu obrátiť na TSG. Dodávame vám nielen produkty, ktoré zodpovedajú vašim potrebám, ale zabezpečujeme vám aj riadne školenie a podporu, aby ste získali čo najviac.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close