Vodík, horľavý plyn, ktorý sa dá vyrábať z vody pomocou elektrolýzy, sa dá takisto ponúkať ako alternatívne palivo. Vodík sa dá využiť priamo ako palivo alebo sa dá spracovať na syntetické tekuté palivo.

V spolupráci s odborníkmi na vodík, ako je Linde a Tokheim, TSG podporuje vodíkové inštalácie po celej Európe a je hlavným partnerom v údržbe týchto zariadení.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close