Riešenia na kľúč pre udržateľné podnikanie

Keďže svet smeruje k udržateľnej mobilite, plyn sa stáva čoraz obľúbenejším vďaka svojej účinnosti a nízkym emisiám.

TSG je vybraný partner, ktorý umožňuje nové formy zodpovednej mobility. Od posúdenia lokality a schválenia až po dokončenie projektu a údržbu zariadenia.

Spoločnosť TSG má skúsenosti s inštaláciou a údržbou nádrží na zemný plyn, výdajných stojanov a vodíkových staníc v celej Európe a Afrike, pričom spolupracuje s vysoko kvalifikovanými tímami vyhovujúcimi zdraviu, bezpečnosti, bezpečnosti a životnému prostrediu (HSSE). S našimi riešeniami na kľúč podporujeme podniky pri prechode ich vozového parku na udržateľnejšiu energiu a v konečnom dôsledku znižujeme ich uhlíkovú stopu.

Vodík pre čistú mobilitu

Plyny používané v ekologickom cestovaní sa neustále vyvíjajú a vodík, tiež známy ako „H2“, je najnovší vývoj. Vodík má vyššiu mernú energiu (energiu na jednotku hmotnosti) ako bežné palivá a považuje sa za ekologický. TSG je v popredí aplikácie vodíka v odvetví mobility.

TSG Gas ponúka vodíkové riešenia na kľúč, od výdajných stojanov až po kontrolné a riadiace systémy pre kompletnú stanicu alebo sieť staníc. TSG Gas je preferovaným partnerom pre celkové riadenie projektu vrátane zabezpečenia vybavenia, prípravných prác, stavebných prác, uvedenia do prevádzky a školenia.

Sme 24/7 poskytovateľom servisných služieb

  • Projekčné a prípravné práce

    TSG vypracuje prvotný koncept a navrhne implementáciu podľa obchodných potrieb v rámci obmedzení lokality.

  • Montáž & inštalácia

    TSG sa riadi regulačnými smernicami, ako aj urbanistickými a environmentálnymi predpismi pre výstavbu a monitorovanie staveniska, vrátane dodávky a uvedenia do prevádzky.

  • Servis & údržba

    TSG ponúka komplexné služby pre bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, vrátane školenia operátorov a zásahovej a preventívnej údržby s regulačnou kontrolou.

Dozvedieť sa viac

Overené lídrami v tomto odvetví

Všetky projekty
Pomocou tohto nového systému dokážeme všetky údaje jednoducho prijímať, a čo je najdôležitejšie, spracovávať ich a analyzovať. Nielen že je príprava hlásení jednoduchšia, ale čas potrebný na spracovanie sa skrátil na polovicu.…
Steffen Matschke
View case: Hertz
Som veľmi spokojný so stabilitou a spoľahlivosťou údajov, ktoré predtým, ako sme prešli na systém Tokheim DiaLOG vyjadrovali veľmi premenlivé údaje
Raffaele Antonio
View case: Fiat

TSG Gas riešenia

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close