Ako to funguje

1) Pištoľ sa zasunie do palivovej nádrže. Údaje zo značky vozidla sa overia prostredníctvom systému LOGmaster – údaje o vozidle, údaje o najazdených kilometroch a/alebo údaje, ktoré súvisia s časom chodu motora sa bezdrôtovo prenesú počas procesu autorizácie.

2) Komunikácia medzi značkou vozidla a pištoľou priradí transakciu špecifickej pištoli a až potom je možné čerpať pohonné hmoty. Systém kontroluje typ paliva a zabraňuje neoprávnenému čerpaniu.

3) Keď je čerpanie ukončené, pištoľ sa vráti do stojana. V tomto momente sa všetky súvisiace údaje preniesli z vozidla do systému LOGmaster. Nie je potrebné podpisovať žiadne papiere, pretože všetky údaje o čerpaní sa automaticky archivujú.

Štítok Fuel Inlet

Štítok je umiestnený na vpusti palivovej nádrže. Pištoľ RF komunikuje so štítkom a začne sa čerpanie paliva. Ak sa pištoľ vytiahne z nádrže, signál okamžite zastaví čerpanie – dokonca aj keď používateľ naďalej stláča spúšť pištole.

Štítok vozidla

Štítok vozidla je bezkontaktný mikroprocesor, ktorý na nainštalovaný vo vozidle. Identifikuje vozidlo v systéme Fuel Management System, poskytne údaje o vozidle a type paliva a načíta časomer. Počet najazdených kilometrov sa v čase čerpania paliva automaticky prenesie zo štítka kontrolórovi prevádzky.

Rádiofrekvenčný vysielač

RFN je bezdrôtové zariadenie, ktoré prejde cez pištoľ a identifikuje ju v systéme. Je to robustný systém, ktorý sa jednoducho inštaluje a nevyžaduje si žiadnu úpravu pištole. Keď sa do palivovej nádrže zasunie správna pištoľ, prebehne autorizácia palivovej spuste a do vozidla na načerpá palivo.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close