Tradičné palivá

Nafta a benzín sa pokladajú za tradičné palivá. Tieto palivá sa používajú ako transportné palivo po mnoho desaťročí a dlho to tak aj ostane.