TSG presadzuje systém manažmentu palív DiaLOG od ProFleet. Je to na prehliadači založená platforma, ktorá vám umožňuje kontrolovať palivo a zariadenie z každého počítača, bez nutnosti inštalovať softvér. Môžete si vybrať samostatný terminál na kontrolu viacerých výdajných stojanov, alebo si môžete vybrať jedno z riešených integrovaných do výdajného stojana. Systém DiaLOG sa inštaluje vo viac ako 70 krajinách a má podporu vo viac ako 20 jazykoch.

Hlavná charakteristika

Prepojiteľnosť

Systém DiaLOG je jedným z najpokročilejších systémov manažmentu palív v tomto segmente. Pracuje ako skutočná kontrolná jednotka a dokáže spolupracovať s väčšinou produktov, ktoré sú bežne nainštalované na prevádzke, ako sú výdajné stojany, hladinomery, brány, umývacie linky a kamerové systémy. Ak je to potrebné, je možné vystaviť autorizáciu s rovnakým identifikátorom.

Manažment palivového hospodárstva

Systém DiaLOG podporuje rovnako rozsiahle množstvo funkcií, aké by ste očakávali od veľkých verejných čerpacích staníc. Môžete si prezerať skladové zásoby, prijímať automatické upozornenia, keď sa vám zásoby minú alebo keď príde ich dodávka a ak máte nainštalovaný hladinomer, môžete si robiť odsúhlasenie paliva. Väčšie siete, ktoré používajú milióny litrov paliva ročne, môžu profitovať z monitoringu skladového hospodárstva Fairbanks.

Autorizácia

Aplikácia DiaLOG štandardne podporuje všetky identifikátory, od PIN, základných kľúčov, kariet až po čiarové čítačky, rozpoznávanie evidenčného čísla vozidla a automatickej identifikácie vozidla. Môžete jednoducho prejsť na vyššiu verziu systému bez toho, aby ste museli meniť terminál DiaLOG.

Hmotnosť a miery

Ak chcete predávať palivo napríklad susedom, TSG odporúča zosúladenie so štandardmi hmotností a mier (ako sú štandardné na verejných čerpacích staniciach). Systém DiaLOG je jedným z niekoľkých systémov manažmentu paliva, ktorý má certifikáciu MID aj OIML.

DiaHOST

DiaHOST je hostingovým riešením systému DiaLOG. Namiesto archivácie údajov o transakciách na lokálnej sieti sa údaje archivujú na cloude. Je to bezpečné (HTTPS) a znižuje to celkové náklady, pričom to umožňuje efektívnejšiu diaľkovú podporu.

Manažment paliva

Pracuje ako skutočná kontrolná jednotka a dokáže spolupracovať s väčšinou produktov, ktoré sú bežne nainštalované na prevádzke, ako sú výdajné stojany, hladinomery, brány, umývacie linky a kamerové systémy. Ak je to potrebné, je možné vystaviť autorizáciu s rovnakým identifikátorom.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close