Elektrofúzne zváranie

V jadre UPP montáže potrubných systémov je vysoko efektívny proces efektrofúzneho zvárania, ktorým sa pripájajú potrubia a montážne prvky na kľúčové komponenty, s cieľom vybudovať efektívny potrubný systém s priamou likvidáciou.

GEMINI® sekundárny systém

Žiadny iný sekundárny systém neposkytol možnosť kompletnej inštalácie primárneho potrubného systému a testovania integrity pred uzatvorením sekundárneho systému. GEMINI® má tri sekundárne inštalačné prvky, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby uzatvorili štandardný primárny inštalačný element, čo umožňuje znížiť počet potrebných súčastí, ako aj čas a celkové náklady. GEMINI® umožňuje Franklin Fueling Systems poskytovať až 50% redukciu primárnych a sekundárnych inštalačných prvkov a zníženie postupov fúzneho zvárania až o 50%.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close