Progauge 3D laser

Vysoko presné laserové meracie zariadenie sa používa na vygenerovanie viac ako 200 bodov na centimeter priemeru nádrže, čo poskytuje trojrozmerný obraz nádrže. Po dokončení tohto procesu sa použije spracovateľský softvér, ktorým sa vygeneruje presná končená tabuľka, ktorá sa dá uložiť do automatického meradla nádrže na prevádzke. Postup je bezpečný, rýchly a nevyžaduje zásadné zásahy na prevádzke.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close