Ako vytvoriť správnu infraštruktúru nabíjania vašej flotily elektromobilov

Čoraz viac prevádzkovateľov vozových parkov prechádza na elektromobily, čím vzniká nutnosť vypracovania nabíjacej infraštruktúry, ktorý by uspokojila ich potreby. Či už sú to autobusy, taxi, kuriérske služby alebo prepravné spoločnosti – všetci majú vozové parky a každý má svoje vlastné ciele a podmienky.

V tomto článku vylíčime, ktoré kritériá treba vziať do úvahy pri plánovaní novej infraštruktúry nabíjania, vrátane vyhodnotenia typu nabíjačiek, ktoré najviac vyhovujú daným podmienkam.

Predaj elektromobilov sa v komerčnom segmente exponenciálne zvyšuje, predovšetkým vďaka vládnym dotáciám, nižšej cene paliva, servisným nákladom a vidine vysokej jazdnej efektivity s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami. V mnohých prípadoch jazdia prevádzkovatelia vozových parkov na rovnakých trasách, ktoré sú nastavené v navigačných systémoch vodiča. Tým sa eliminuje stres z dojazdu a efektivita spotreby paliva je bez námahy.

Prechod na elektromobily je pozitívny aj nevyhnutný. Pri čo najvčasnejšom zavedení môžu organizácie obchodného aj verejného sektora dosiahnuť prínosy pre životné prostredie, financie, dobré meno aj samotnú prevádzku. Prevádzkovatelia, ktorí sú priekopníkmi v prechode na novú energiu, tak podporia ostatných, aby ich nasledovali, čo pomôže znížiť množstvo CO2 a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Okrem toho môže zavádzanie elektromobilov prispieť k výsledkom dosiahnutým v sfére Korporátnej spoločenskej zodpovednosti (CSR). Tento aspekt naberá na čoraz väčšom význame u zákazníkov aj investorov. Prísna smernica CSR dokazuje uvedomelosť v oblasti životného prostredia a vyjadruje pozitívny zelený prístup. Elektromobily môžu byť zvlášť dôležité pre verejnú dopravu, taxi, kuriérske spoločnosti, pretože vysielajú uvedomelým zákazníkom ten správny signál.

Aké sú celkové náklady na elektromobil?

Elektromobily majú takmer vždy vyššiu obstarávaciu cenu ako vozidlá na benzín alebo diesel. Ale kratšie odpisovanie z majetku a vyššia zostatková cena robia z elektromobilov lukratívnu investíciu.

Elektromobily majú vždy drahšiu poistku kvôli vysokým výrobným nákladom, a preto je dôležité zvážiť vládne dotácie, daňové úľavy a náklady na palivo, pretože to sú pozitíva elektromobilov.

Servis a údržba elektromobilov je zvyčajne lacnejšia, pretože tradičné vozidlá majú až 10 násobne viac súčiastok, ktoré sú pohyblivé. Elektromobily majú menej súčiastok, ktoré sú náchylné na opotrebenie.

Náklady na elektrinu sú výrazne nižšie ako je cena benzínu alebo nafty, takže cena elektriny na kilometer jazdy je 2 až 4 krát nižšia, ako je cena paliva na kilometer u vozidiel so spaľovacím motorom a hybridov. To umožňuje prevádzkovateľom vozových parkov, aby videli elektromobily ako investíciu s návratnosťou.

Celkové náklady na elektromobil sú vo všeobecnosti atraktívnejšie, ako náklady na tradičné vozidlo. Podľa McKinsey, sú náklady na elektromobil o 15 až 25% nižšie, ako je tomu u tradičných vozidiel.

Vozový park budúcnosti

Vlády celého sveta menia svoje smernice a podporujú prevádzkovateľov vozových parkov, aby prešli na elektromobily s cieľom znížiť emisie a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Nízko emisné zóny (LEZ) majú za cieľ eliminovať znečisťovanie miest a obývaných oblastí.

Všetky hlavné mestá Európy budú túto stratégiu v budúcnosti podporovať. Do roku 2030 to spôsobí problémy prevádzkovateľom vozových parkov, ktorí na to nie sú pripravení a to predovšetkým, ak cieľ ich cesty leží v LEZ. To by znamenalo ďalšie poplatky za emisie CO2 za nesplnenie noriem EÚ.

Ako riešiť dojazd

Dojazd je niečo, čoho sa vodiči boja a majú strach, či prídu na najbližšie nabíjacie miesto alebo do cieľa. Tento strach v minulosti fungoval ako hlavný dôvod, prečo prevádzkovatelia vozových parkov váhali s prechodom na elektromobily. Ale vďaka najnovším inováciám batérií, ktorými sa predlžuje dojazd na jedno nabitie, sa tieto obavy zmierňujú.

Existujú aplikácie, podľa ktorých vodiči vedia, kde je najbližšie nabíjacie miesto, koľko to bude stáť a či je voľné. Aj táto pokročilá technológia pomáha odbúrať obavy z dojazdu.

Rozhodnutie prejsť na elektromobil je dôležité a mali by ste si dôsledne premyslieť a naplánovať.

Dôležité aspekty zavádzania infraštruktúry nabíjania

Významné aspekty, ktoré je potrebné zvážiť predtým ako prejdete na elektrickú infraštruktúru:

  1. Aktuálny počet vozidiel vášho vozového parku a predpoklad budúceho rastu.
  2. Vyhodnotenie elektronabíjania vytýči možnosti implementácie elektronabíjačiek do súčasnej siete. Zvážte, aké budú podmienky vo vyťaženom období. Možno bude potrebné, aby distribútor elektriny zvýšiť výkon elektrickej siete, aby dokázala splniť zvýšené nároky.
  3. Predpokladaná stratégia nabíjania: používanie AC nabíjačiek v noci; používanie rýchlonabíjačiek DC cez deň – alebo kombinácia oboch. Odporúčame vyrovnaný zmiešaný model, pretože DC nabíjačky môžu pomôcť v prípade zlyhania AC nabíjačiek.
  4. Koľko priestoru si vyžadujú nabíjacie stanice? Treba vedieť, že každé parkovacie miesto bude obsadene najmenej 30 minút.
  5. Bude automatické rozpoznávanie vozidiel prínosom pre vás biznis? Ak áno, je užitočné, ak sa táto funkcia doplní do nabíjačky.
  6. Ponecháte si elektromobily aj tradičné vozidlá? Potom si to bude vyžadovať viac-palivový monitorovací systém, ako je ProFleet ChargeLOG, ktorým môžete sledovať aj nabíjanie. Všetky schválené nabíjacie body sú súčasťou siete, umožňujú sledovanie v reálnom čase a rýchlejší zásah v prípade potreby. Vyberte si taký, ktorý ponúka všetky potrebné funkcie a možnosť pripojiť nabíjačky od rôznych výrobcov.
  7. Nájdite si spoľahlivého partnera, ktorý vám infraštruktúru namontuje a poskytne jej servis.TSG môže byť vaším parterom e-mobility, ktorý poskytne riešenie na kľúč.

Ktoré nabíjačky sa najlepšie hodia pre vozový park?

Keď budete uvažovať o stratégii nabíjania, nájsť tú správnu nabíjačku je základom úspechu. Máte na výber mnoho nabíjačiek a môže byť výhodné kombinovať typy aj výrobcov.

Najčastejšie používané typy nabíjačiek:

  • AC do 22kW. Najlepšia pre komerčný vozový park elektromobilov.
  • DC od 50 do 150kW. najčastejšie sa používa pre nákladné vozidlá a autobusy.>
  • Pantograph do 400kW, najlepší na nabíjanie autobusov na zastávke alebo na konečnej zastávke.
3D image of an EV fleet scenario with different charging stations and types of vehicles

Dostupnosť infraštruktúry je kľúčová

Existuje mnoho výrobcov a značiek, ako aj lokálne a regionálne technické požiadavky. Odporúčame využiť len prvolíniových dodávateľov so skúsenosťami s vozovými parkami. TSG v Európe nainštalovala a servisuje viac ako 25.000 nabíjačiek (DC aj AC). TSG svojimi skúsenosťami v nabíjacej infraštruktúre ponúka poradenstvo pri výbere správnej nabíjačky.

Prečo je TSG váš partner pre e-mobilitu?

Ako líder v technických službách zodpovednej mobility vo viac ako 30 krajinách Európy a Afriky je TSG hlavným partnerom prechodu k zodpovedným formám energie, vrátane montáže a servisu nabíjacej infraštruktúry. TSG poskytuje kompletné riešenia, od obhliadky miesta, cez projekt, výstavbu, manažment projektu, inžinierske siete, montáž zariadenia, spustenie a servis.

Silný odkaz. Oblasť technických a elektrických inštalácií v súlade s najvyššou kvalitou je spoločne s bezpečnosťou a etikou odkazom TSG.

Lokálne pôsobenie s medzinárodnými odbornými znalosťami. Obhliadku miesta môže zorganizovať lokálna pobočka TSG, ktorej skúsení pracovníci rozumejú nariadeniam a normám pre montáž elektronabíjačiek.

Veľké portfólio. TSG má rozsiahle portfólio dodávateľov, ktorí spolupracujú na kompletných riešeniach distribúcie palív, vrátane solárnych panelov, skladovania použitých batérií a stavebného dozoru.

Jedno kontaktné miesto pre celý projekt. TSG Charge nielen navrhne, ale aj namontuje a poskytne servis vašej nabíjacej stanici. Bude vaším partnerom pri prechode na novú formu energie. TSG Charge pracuje v súlade s najnovšími technológiami.

Kontaktuje TSG a nájdeme najlepšie riešenie pre elektrifikáciu vášho vozového parku.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close