Ako sa zmenili naše spôsoby platby po pandémii COVID-19

Pandémia COVID-19 zmenila naše zákaznícke správanie mnohými spôsobmi. Hoci medzinárodné zdravotnícke organizácie už nejaký čas deklarujú, že pandémia sa oficiálne skončila, takže sa ľudia môžu vrátiť k pôvodnému, „normálnemu“ životu, niektoré zvyky, ktoré sme si počas pandémie osvojili, nám zostali. Nepochybne tam patria aj nové spôsoby platby, a to aj na čerpacích staniciach pohonných hmôt.

Zmena je nutná: digitalizácia platieb

Budúcnosť hotovostných platieb bola predmetom diskusií dlho pred nástupom COVID-19. S pandémiou sa prechod z hotovostných na bezhotovostné platby len urýchlil. S obmedzeným sociálnym kontaktom, hygienickými opatreniami a nutnosťou zabezpečiť si každodenné nákupy nemal svet inú voľbu, ako rozšíriť platobné možnosti pre svojich zákazníkov.

Rovnaký prístup uplatnili aj čerpacie stanice. Pretože na výdajných plochách poklesol počet zákazníkov v prvej vlne pandémie, čerpacie stanice sa rýchlo prispôsobili novým platobným možnostiam, keď ich znovu otvorili.

Rýchly nástup: pokles hotovostných platieb na čerpacích staniciach

Nutnosť zachovávať odstup od iných osôb – a vyhnúť sa kontaktu s masovo používanými predmetmi z hygienických a bezpečnostných dôvodov, viedla mnohých zákazníkov k zmene platobných zvyklostí a vstúpili do sveta digitalizácie. Počet zákazníkov, ktorí boli zvyknutí používať hotovosť, klesol. Používanie digitálnych platobných metód sa zvýšil 7-násobne rýchlejšie, ako tomu bolo v čase pred pandémiou.

V tomto prechode zohrávalo významnú úlohu šírenie internetových obchodov. Mnoho zákazníkov, ktorí predtým používali hotovosť, zistilo, že elektronické platby sú pohodlnejšie. Európska centrálna banka (ECB) zistila, že 45% zákazníkov zmenilo svoje platobné zvyklosti z pohodlnosti, zatiaľ čo 38% si zvolilo digitalizované metódy, pretože bankovky znamenali riziko infekcie COVID-19.

Okrem toho, čoraz viac prevádzok začalo prijímať digitálnu platbu – vrátane výdajných plôch a obchodov na čerpacích staniciach. Tieto zmeny mali podporu aj zo strany štátnych orgánov, ktoré odporúčali bezhotovostné platby, aby sa čo najviac obmedzil kontakt medzi osobami.

Tento posun znamenal 2 kroky digitalizácie. Prvým bol prechod z hotovosti na platobné karty a druhým bolo prijatie digitálnych spôsobov platenia. To znamená používanie bezkontaktných metód – čo predstavuje ďalší posun v technológiách. Pandémia urýchlila prijatie nových technológií takým spôsobom, ktorý znamenal prechod z hotovostných na bezkontaktné platby.

Keď to zhrnieme, všetky potrebné zmeny sa dotkli zákazníkov, ktorí videli, aké sú výhody elektronických platieb.

Aké sú výhody elektronických platieb na výdajnej ploche?

Zmena zákazníckeho správania je výhodou. Hotovosť znamená priame aj nepriame náklady – náklady na prepravu, uchovávanie, riziko chybovosti, vandalizmu alebo krádeže. Hotovostné platby sa ťažšie sledujú, čo ponúka priestor pre spreneveru.

Digitálne platby zjednodušujú finančné výkazníctvo. Je jednoduchšie sledovať pohyby na karte ako hotovostné platby. Platobný terminál, ktorý umožňuje platbu kreditnou kartou, debetnou kartou, QR kódom a mobilné platby – zjednodušuje prehľad o transakciách na výdajnej ploche.

V niektorých krajinách je povinnosť ponúkať najmenej jednu možnosť elektronickej platby. Napríklad v Belgicku musia od roku 2022 všetky subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu so zákazníkom, umožniť elektronickú platbu.

Aj keď hotovosť úplne nemizne, už jej menší rozsah zmenší záťaž pre výdajné plochy, čo sa týka chýb a rizík.

TSG môže byť vaším partnerom v procese vylepšenia vášho súčasného systému alebo digitalizácie vašej prevádzky. Poskytujeme rozsiahle možnosti platobných riešení, čo zahŕňa debetné aj kreditné karty, fleetové karty, mobilné aj bezkontaktné platby. TSG ako európsky líder vo svete technických riešení mobility ponúka na mieru šité projekty, ktoré zodpovedajú vašim potrebám  a platobným zvyklostiam vašich zákazníkov.

Porozprávajte sa s našimi odborníkmi a zistite viac informácií: https://www.tsg-solutions.com/systems/ 

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close