LNG i bio-LNG

Prelazak na ekološki prihvatljiviju energiju za prijevoz tereta

Gospodarski rast i rastuća svjetska populacija potaknuli su značajan porast potražnje za energijom: predviđa se da će se globalna potrošnja energije udvostručiti do 2050. u usporedbi s razinama iz 2020. godine. S obzirom na trenutni geopolitički kontekst, diversifikacija izvora energije u bliskoj je budućnosti još nužnija.

Kako bi se zadovoljila ova nova razina potražnje, potreban je širok raspon energetskih izvora. Prirodni plin je u izobilju i prepoznat je kao najčišće fosilno gorivo, tako da će bez sumnje igrati važnu ulogu u rješavanju ovog problema. Biogoriva se također mogu smatrati održivom alternativom koja pomaže u stvaranju niza čišćih i održivijih energija.

Ukapljeni prirodni plin: zašto koristiti LNG i bio-LNG kao alternativnu energiju za vozila?

Prirodni plin pretežno se nalazi na udaljenim lokacijama diljem svijeta, što transport i povezane troškove može učiniti pravim izazovom. Posljedično, prije distribucije, plin se kriogeno hladi na temperaturu od -162 °C za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG). Kao tekućina, LNG je mnogo sigurniji i isplativiji za transport i skladištenje, jer zauzima do 600 puta manje prostora nego u svom plinovitom stanju. Isto vrijedi i za bio-LNG, budući da su njegova gustoća i fizikalna svojstva usporedivi s LNG-om. Bio-LNG je inačica plina na biogorivo, koja se u potpunosti dobiva iz obnovljivih izvora.

LNG je ekološki prihvatljivije gorivo koje čisti i emitira manje ugljičnog dioksida od ostalih fosilnih goriva. Također je mnogo sigurniji i učinkovitiji za transport kada se ohladi i pretvori u tekućinu: 639 puta je manjeg volumena od prirodnog plina, što uvelike smanjuje troškove transporta.

Prirodni plin u odnosu na LNG i bio-LNG u gustoći

Gustoća prirodnog plina (NG) = 0,68 kg/m3

LNG gustoća= 426,00 kg/m3

To znači da 1,0 kg plina zahtijeva volumen od 1,47 m3; dok je za 1 kg LNG-a potreban samo volumen od 0,0023 m3. Stoga je moguće staviti istu količinu LNG-a u puno manji volumen. 1,47 m3 podijeljeno s 0,0023 m3, jednako je 639.

Bio-LNG ima sličnu gustoću i fizikalna svojstva kao LNG; međutim, prvi prolazi kroz tretman kako bi se uklonili kontaminanti i stvorio kemijski sastav usporediv s drugim.

LNG je najčišće fosilno gorivo, budući da se većina njegovih nečistoća i težih ugljikovodika uklanja tijekom ukapljivanja. Kao rezultat toga, LNG ima relativno nizak udio dušikovog oksida (NOx) i drugih stakleničkih plinova, uključujući CO2. LNG ispušta do 90% manje NOx i do 70% manje CO2 od tradicionalnih goriva kao što su benzin ili dizel, prema izvješću FutureGasa.

LNG također može biti obnovljiv ako se dobije anaerobnom digestijom organskog otpada, što rezultira bio-LNG-om. U tom slučaju sirovina biomase prolazi kroz fermentaciju i pretvara se u biometan, koji se nakon pročišćavanja pretvara u kvalitetan plin. Ovaj proces omogućuje ponovnu upotrebu organske tvari i stvara iste energetske prednosti kao čisti LNG.

LNG je gorivo s niskim emisijama koje se pokazalo od posebnog interesa za vozne parkove teretnog prometa, budući da je moguće da kamion prijeđe oko 1200 km s jednim spremnikom goriva.

Kako se proizvodi LNG?

1) Izvađeni prirodni plin mora se pročistiti kako bi se uklonili neželjeni elementi kao što su voda, ugljični dioksid, živa i sumpor. Te bi se nečistoće smrznule tijekom procesa ukapljivanja i potencijalno uzrokovale začepljenja.

2) Osim toga, prirodni plin može sadržavati tragove propana i butana, koji se moraju filtrirati kako bi se postigla apsolutna čistoća.

3) Pročišćeni plin se zatim pretvara u tekućinu pomoću izmjenjivača topline, koji djeluje kao rashladna jedinica koja apsorbira toplinu iz plina dok se ne ohladi na temperaturu od -162 °C. Ovaj proces pretvara plin u bistru, bezbojnu, netoksičnu tekućinu i osigurava ključno smanjenje volumena.

4) LNG se skladišti u izoliranim spremnicima dok se ne transportira tankerom sa spremnicima s kontroliranom temperaturom

5) Nakon otpreme, LNG se ponovno plinificira i prenosi cjevovodima kako bi se osigurala energija za domove, tvrtke i industriju

Proizvodnja bio-LNG-a vrlo je slična proizvodnji čistog LNG-a i slijedi iste opće korake. Međutim, sastav Bio-LNG-a podložniji je nečistoćama ili zagađivačima i posljedično zahtijeva pažljivu pozornost tijekom prve faze proizvodnje; proces pročišćavanja.

Pročišćavanjem se uklanjaju kontaminanti kao što su amonijak (NH3), vodena para (H2O), vodikov sulfid (H2S), metil siloksani, dušik (N2), kisik (O2), halogenirani hlapljivi organski spojevi (VOC), ugljikov monoksid (CO) i ugljikovodici. Ove tvari mogu uzrokovati probleme u radu, uglavnom zbog korozije, te mogu dovesti do zdravstvenih i ekoloških rizika.

Uklanjanje ovih komponenti rezultira biometanom, koji je rafinirani bioplin. Biometan se može koristiti kao gorivo za transport, kao i za proizvodnju električne energije i topline.

Izgradnja LNG i bio-LNG stanica

Iako su LNG i obrađeni bio-LNG tekućine bez mirisa, ne nagrizaju i nisu otrovne, mogu izazvati gušenje – stoga u njihovoj prisutnosti uvijek treba biti vrlo oprezan. Budući da LNG i njegov bio-parnjak imaju nisko vrelište i nisku specifičnu težinu (lakši su od zraka), oni odmah ispare u atmosferu ako se proliju.

Kada se LNG ili bio-LNG koriste kao gorivo, pohranjuju se kao tekućina u spremniku na benzinskoj stanici. Da bi zadržao tekući oblik, plin mora cijelo vrijeme biti na temperaturi od -162 °C.

Kako bi kamione sigurno napunili LNG-om i bio-LNG-om, vozači i operateri moraju slijediti zaštitne mjere nošenjem sigurnosnih cipela, kombinezona dugih rukava, kriogenih rukavica i zaštitnih naočala.

TSG olakšava planiranje, projektiranje, izgradnju i instalaciju LNG/bio-LNG stanica za tvrtke koje žele upravljati javnim postajama ili privatnim stanicama za vlastite flote.

Stanicom za LNG/bio-LNG tipično upravljaju sljedeći procesi:

  • Istovar (prijenos LNG-a/bio-LNG-a iz prikolice u spremnik goriva stanice)
  • LNG/Bio-LNG skladište
  • BOG (ispareni plin) sustav upravljanja (kako bi se izbjeglo stvaranje visokog tlaka unutar spremnika kada LNG/bio-LNG počne rasti u temperaturi)
  • LNG/Bio-LNG dozator za distribuciju
  • Distribucija LCNG-a (kada se stanici doda LCNG vod, što omogućuje opskrbu i LNG-om i CNG-om bez cjevovoda).

Može li bioplin zamijeniti prirodni plin?

Bio-LNG se trenutno koristi kao dodatak LNG-u, ali Europska unija (EU) ima za cilj masovnu proizvodnju bioplinova za primjenu u industriji i kućanstvu. Kako bi se to postiglo, EU planira provesti ekološke i gospodarske politike za izgradnju gospodarstva s niskim udjelom ugljika, postizanje smanjenja stakleničkih plinova (GHG) od 80-95% do 2050.

Kako bi postigao ovaj cilj, EU je odredio da će najmanje 32% ukupne potrošnje energije dolaziti iz obnovljivih izvora do 2030. Ova politika uzima u obzir statistiku iz 2014., kada je 19,2% globalne konačne potrošnje energije potjecalo iz obnovljivih izvora, od čega biomasa predstavljao 14% . U svibnju 2022. pojavio se prijedlog da se cilj poveća na 45% do 2030.

Čak i iznad očekivanja, proizvodnja bioplina nije dovoljna da u potpunosti zamijeni neobnovljive izvore energije. Međutim, uz druge postojeće i novorazvijene energije za promet, kao što je električna energija (bilo putem baterija ili iz vodika), moguće je dovoljno diverzificirati tržište za upravljanje energetskom krizom, uz zadržavanje i postizanje ciljeva politike zaštite okoliša.

TSG nove energetske usluge

TSG je najveći pružatelj usluga i opreme u industriji, s više od 50 godina iskustva. TSG je najpoznatiji po postavljanju i održavanju tradicionalnih stanica za fosilna goriva u 30 zemalja Europe i Afrike, a cilj mu je prijelaz sa svojim klijentima na čišću i održiviju energiju. Uz TSG Gas, sada smo u mogućnosti instalirati i održavati LPG, LNG/bio-LNG, LCNG/bio-LNG, CNG/bio-CNG i vodikove stanice. TSG pruža cjelovita rješenja po principu “ključ u ruke”, od pregleda gradilišta, projektiranja, izgradnje, upravljanja projektom, građevinskih radova, instalacije opreme i puštanja u rad, uz podršku paketa usluga i održavanja. Pružamo prilagodljiva rješenja za korištenje nekoliko izvora energije, podržavajući energetsku tranziciju i diverzifikaciju. Kontaktirajte nas.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close