Najčešće održavani električni sustavi

Distribucijske mreže:
To uključuje glavne i podgrupne razvodne ormare, električne panele, kabele i vodove.

Rasvjetni sustavi:
Održavanje uključuje rasvjetna tijela, hitnu rasvjetu, vanjsku rasvjetu i sustave upravljanja rasvjetom.

Sustavi zaštite:
Protupožarni sustavi, sustavi zaštite od munje, sustavi protuprovale i video nadzor.

Sustavi napajanja:
Generatori, UPS sustavi (neinterruptible power supply) i baterijski sustavi za osiguranje neprekidnog napajanja ključnih sustava.

Sustavi zaštite:
Protupožarni sustavi, sustavi zaštite od munje, sustavi protuprovale i video nadzor.

Automatizacija i kontrolni sustavi:
Sustavi upravljanja zgradama (BMS), automatizacija HVAC sustava, i kontrolni sustavi za različite operativne procese unutar objekta.

Vrste elektro održavanja

Preventivno održavanje:
Redovite aktivnosti održavanja planirane kako bi se spriječili kvarovi i osigurala pouzdanost sustava, uključujući provjere, čišćenje, zamjenu potrošnih dijelova i testiranje.

Korektivno održavanje:
Otpočinje kada dođe do kvara ili problema u sustavu, s ciljem brzog vraćanja sustava u funkcionalno stanje.

Prediktivno održavanje:
Oslanja se na napredne tehnike i alate za praćenje stanja opreme u stvarnom vremenu kako bi se predvidjeli potencijalni kvarovi prije nego što do njih dođe.

Kondicijsko održavanje:
Bazira se na kontinuiranom praćenju određenih parametara opreme (npr. temperatura, vibracije) kako bi se utvrdilo trenutno stanje i potreba za održavanjem.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close