ZAKON O MJERITELJSTVU

„OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA“

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u

skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu („Narodne novine”, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

1. mjerenja u prometu robe i usluga

2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa,

zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća

3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika

4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju

ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se

utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i

mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i

označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve,

mjerilo se označuje oznakom „Mjerilo je neispravno” i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog

tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih

mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela

propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela

za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za

ovjeravanje.

Naša organizacija / tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje

poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja

identifikacijski broj ovlaštenog tijela „13”, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete

pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.

MJERITELJSTVO

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je akreditirana od strane HAA Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 17020 kao inspekcijsko tijelo vrste C pod brojem 6474

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je ovlaštena od strane Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo za ovjeravanje mjerila a identifikacijski broj ovlaštenog tijela je br. 13.

Područje i opseg ovlaštenja su :

 • Mjerila duljine i kuta
 • Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
 • Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
 • Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
 • Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

DZM RJESENJE O ODOBRENJU ZA OVJERAVANJE_13
DZM RJESENJE O IZMJENI RJESENJA O ODOBRENJU ZA OVJERAVANJE_13
DZM DOPUNSKO RJESENJE O ODOBRENJU ZA OVJERAVANJE_13
HAA HRN EN ISO 17020 CERTIFIKAT 2022

OVLAŠTENI SERVIS

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je ovlaštena od strane Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo za pripremu mjerila a identifikacijski broj ovlaštenog tijela je br. 361.

Područje i opseg ovlaštenja su :

 • Mjerila duljine i kuta
 • Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
 • Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
 • Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
 • Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestu za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne i cisterne na plovilima
 • Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

DZM RJESENJE O ODOBRENJU PRIPREME ZA OVJERAVANJE_361
DZM RJESENJE O IZMJENI RJESENJA O ODOBRENJU PRIPREME ZA OVJERAVANJE_361

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je akreditirana od strane HAA Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 17020 kao inspekcijsko tijelo vrste C pod brojem 6474 za slijedeće metode:

 • Sustav za povrat benzinskih para
 • Mjerila duljine i kuta
 • Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
 • Agregati za istakanje goriva za motorna vozilaAgregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
 • Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

Uredba NN 44_2016
Uredba NN 107_2019
HAA HRN EN ISO 17020 CERTIFIKAT 2022

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close