Najčešće održavani sustavi vode i odvodnje

Sustavi opskrbe vodom:
To uključuje cjevovode, pumpe, spremnike za vodu, vodomjere i uređaje za tretman vode koji osiguravaju kontinuiranu opskrbu čistom vodom.

Sustavi grijanja vode:
Bojleri, toplinski izmjenjivači i drugi uređaji koji osiguravaju dostupnost tople vode za sanitarne potrebe i grijanje.

Sustavi za tretman vode:
Uređaji i sustavi za pročišćavanje vode, uključujući filtre, uređaje za omekšavanje vode i sustave za obradu otpadnih voda.

Aktivnosti održavanja uključuju:

Inspekcije i provjere

Inspekcije i provjere

Redovite inspekcije cjevovoda, spojeva, armatura i sanitarnih uređaja kako bi se otkrili znakovi trošenja, korozije, curenja ili začepljenja.

Čišćenje i pročišćavanje

Čišćenje i pročišćavanje

Redovito čišćenje kanalizacijskih cijevi, odvoda, sifona i septičkih jama kako bi se spriječila začepljenja i osigurala neometana odvodnja.

Održavanje pumpe i spremnika

Održavanje pumpe i spremnika

Provjera i održavanje pumpi za vodu i spremnika kako bi se osigurala njihova ispravnost i učinkovitost.

Provjera sustava grijanja vode

Provjera sustava grijanja vode

Inspekcija i održavanje bojlera i drugih uređaja za grijanje vode, uključujući provjeru sigurnosnih ventila, termostata i anoda za zaštitu od korozije.

Provjera sustava za tretman vode

Provjera sustava za tretman vode

Kontrola i održavanje filtera, uređaja za omekšavanje vode i sustava za pročišćavanje otpadnih voda, uključujući zamjenu filtera i dodavanje potrebnih kemikalija.

Testiranje kvalitete vode

Testiranje kvalitete vode

Redovito testiranje kvalitete vode kako bi se osiguralo da je voda sigurna za upotrebu i da sustavi za tretman vode pravilno funkcioniraju.

Zamjena i popravak

Zamjena i popravak

Zamjena ili popravak oštećenih ili dotrajalih dijelova, kao što su cijevi, armature, spojevi i sanitarni uređaji, kako bi se spriječilo curenje i osigurala ispravnost sustava.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close