Tehnička zaštita

Glavni cilj tehničke zaštite jest spriječiti neautorizirani pristup, zaštititi od krađe, vandalizma, požara, tehnoloških i prirodnih katastrofa, te osigurati opću sigurnost i dobrobit korisnika objekta.
Sustavi kontrole pristupa

Sustavi kontrole pristupa

Ovi sustavi osiguravaju da samo ovlaštene osobe mogu pristupiti određenim područjima unutar objekta. To može uključivati kartične čitače, biometrijske skenere, elektroničke brave, tourniquets i druge tehnologije.

Video nadzor

Video nadzor

Instalacija kamera na strateškim lokacijama omogućava kontinuirano praćenje i snimanje aktivnosti unutar i oko objekta, što pomaže u otkrivanju i sprječavanju neželjenih aktivnosti.

Sustavi protuprovale

Sustavi protuprovale

Ovi sustavi uključuju senzore pokreta, magnetske kontakte na vratima i prozorima, staklolomne detektore i druge komponente koje detektiraju neautorizirani ulazak ili pokušaje ulaska u objekt.

Sustavi protupožarne zaštite

Sustavi protupožarne zaštite

Uključuju detektore dima, topline, ručne javljače požara, sustave za gašenje požara (npr. prskalice, plinsko gašenje) i druge komponente usmjerene na rano otkrivanje požara i sprječavanje njegovog širenja.

Sustavi zaštite od prirodnih i tehnoloških katastrofa

Sustavi zaštite od prirodnih i tehnoloških katastrofa

Ovi sustavi uključuju mjere zaštite od poplava, potresa, oluja i drugih prirodnih katastrofa, kao i tehnoloških nesreća.

Sigurnosne procedure i protokoli

Sigurnosne procedure i protokoli

Razvoj i implementacija sigurnosnih procedura i protokola, uključujući evakuacijske planove, postupke u slučaju hitnih situacija, pristup prvoj pomoći i drugo.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close