Vođenje održavanja

U vidu kontinuiranog povećanja kompleksnosti i vrsti održavanja i inspekcija na benzinskim postajama, TSG  može za klijente voditi održavanje tehnološke opreme na benzinskoj postaji.

Usluga vođenja održavanja uključuje:

Vođenje periodike i vrste pregleda
Praćenje, izvještavanje i usklađivanje s zakonskom regulativom
Prioritet kod intervencija
Spremnost na intervenciju dežurne službe 24/7
Call centar 24/7, 7 dana tjedno

Servisne usluge

Izvodimo usluge redovnog i izvanrednog održavanja strojarsko-tehnološke opreme na benzinskoj postaji.

Redovno održavanje se sastoji od:

• izrade godišnjih planova redovnog održavanja početkom svake godine
• utvrđuje se dinamika izvođenja održavanja sa Naručiteljem te sukladno istoj se obavljaju redovni servisi opreme na benzinskoj postaji
• vodimo brigu da pravovremeno obavijestimo Naručitelja o promjenama u zakonodavno-pravilnom okviru vezanom za EX i mjeriteljstvo

Izvanredne servisne usluge (intervencija) su aktivnosti koje ne spadaju u popis radova redovnog održavanja. Zahtjev za obavljanjem interventnih usluga klijent upućuje TSG-u.

Usluga ispitivanja sustava povrata benzinskih para

Zbog štetnog utjecaja benzinskih para na okoliš, na benzinskim postajama je obaveza imati ugrađen sustav za povrat para na mjernim uređajima za istakanje goriva.

Sustav povrata para se mora ispitivati jednom godišnje prema Zakonu o zaštiti okoliša.

Prema uredbi, certificirani smo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Održavanje odzračnih ventila i zaustavljača plamena

Na benzinskim postajama se nalaze sigurnosni elementi – odzračni ventili i zaustavljači plamena koji služe da bi sustav benzinske postaje funkcionirao na siguran način s smanjenom opasnosti za okolinu.

Odzračni ventili i zaustavljači plamena se moraju ispitivati jednom u dvije godine prema Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom, a ažurnost ispitivanja spada pod nadzor Inspekcije zaštite od požara.

U skladu s pravilnikom, naši djelatnici su obučeni i certificirani od proizvođača za izvođenje servisa i ispitivanja opreme.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close