Usluge koje obuhvaća ESG Management

Ekološka održivost

Upravljanje energetskom učinkovitošću:

Implementacija mjera za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti objekata.

Korištenje obnovljivih izvora energije:

Integracija solarnih panela, vjetrogeneratora i drugih obnovljivih izvora energije u energetski miks objekata.

Upravljanje otpadom i recikliranjem:

Razvijanje strategija za smanjenje otpada, poticanje recikliranja i kompostiranja.

Zelena gradnja i renovacije:

Korištenje ekološki prihvatljivih materijala i praksi u gradnji i renovaciji objekata.

Očuvanje vodnih resursa:

Implementacija mjera za smanjenje potrošnje vode i promicanje održivog upravljanja vodnim resursima.

Društvena odgovornost

Zdravlje i sigurnost na radu:

Osiguravanje sigurnog i zdravog radnog okruženja za sve zaposlenike i korisnike objekta.

Inkluzivnost i diverzitet:

Promicanje inkluzivnosti, jednakih prilika i diverziteta unutar organizacije.

Angažman zajednice:

Sudjelovanje u zajednici kroz društveno odgovorne projekte, partnerstva i inicijative.

Upravljačke prakse

Transparentnost i etika:

Promicanje visokih standarda etičkog ponašanja, transparentnosti u poslovanju i odgovornog izvještavanja.

Upravljanje rizicima:

Razvijanje i implementacija strategija za identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima povezanima s okolišem, društvom i korporativnim upravljanjem.

Održiva nabava:

Primjena kriterija održivosti u procesu nabave, uključujući izbor dobavljača i proizvoda.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close