Case

Hertz

Celosvetovo najväčšia spoločnosť poskytujúca prenájom vozidiel na letiskách

Hertz, najväčšia spoločnosť, ktorá prenajíma vozidlá na letiskách, si vybrala TSG pre čerpanie paliva v ich centre v Kelsterbach, Nemecko.

Systém umožňuje bezpečne odčerpať takmer 100% zostatkového paliva v nádržiach vozidiel – pomocou špecializovaného systému, kedy sa pištoľ (jedna pre benzín a jedna pre naftu) zasunie do nádrží a prebehne kontrolované a dokumentované odčerpanie. Významným faktom je, že sa získavajú a archivujú identifikačné čísla zamestnancov a vozidiel, ako aj označenie miesta a času čerpania. Vďaka tomuto systému sa čas na prípravu hlásení a dokumentovanie všetkých údajov skrátil o polovicu.

Najväčšie v Nemecku

Pri čerpaní paliva do takmer 120 vozidiel každý deň je centrum Hertz v Kelsterbach jedným z najväčších v Nemecku. Nachádza sa pri Frankfurte, kde je aj jediná samoobslužná stanica Hertz v Nemecku, kde má zákazník len vrátiť vozidlo s prázdnou nádržou.

„Aby sme optimalizovali životnosť vozidiel, zákazník má odčerpať palivo z nádrže“, vysvetlil Steffen Matchke, „čím sa stáva hospodárne, aby sme mohli odčerpať všetko zostatkové palivo z flotily vozidiel v Kelsterbach“.

Palivo sa odčerpá zo 400 vozidiel každý mesiac a tento počet stále rastie. V roku 2012 si spoločnosť Hertz vybrala TSG, aby poskytla kompletné riešenie pre ich potreby, čo je čerpanie paliva, odčerpanie paliva a podrobné vypracovanie hlásení a dokumentácie pre všetky operácie. TSG takisto poskytuje kompletné služby a odborné znalosti pri výmene zastaraného zariadenia.

Rovnako jednoduché ako načerpanie paliva

Aby sme mohli zabezpečiť presné množstvo dostupných palív, nainštalovali sme dva výdajné stojany Quantium 310 vybavené meradlom Tokheim TQM, ktoré čerpajú aj naftu aj benzín. Na prevádzke sa nainštaloval aj Tokheim Debowser, ktorý vyčerpáva palivo z nádrže vozidiel pomocou piestového meradla, čím sa zabezpečí presné načítanie údajov. Počas čerpania paliva sa odčerpaný objem okamžite zobrazí na LED displeji. Pumpa sa sama automaticky uzavrie, keď je nádrž úplne prázdna, s možnosťou manuálneho zatvorenia.

Tokheim Debowser dokáže čerpať do zásobnej nádrže až 40 litrov za minútu. Elektrické napájanie a osvetlenie sú spoločne v jednom stojane a sú oddelené bariérou proti výparom, čo poskytuje bezpečnosť na obslužnom mieste. To zabezpečuje, že žiadne elektrické zariadenie neprichádza do kontaktu s výparmi paliva.
„Vďaka systému odčerpávania paliva dokážeme ušetriť na nákladoch za palivo – a to nehovorím o znížení nákladov na opravy vozidiel“, hovorí manažér servisu. „Vďaka systému  TSG je aktuálna miera odčerpávania palív asi 90%“.

Pomocou tohto nového systému dokážeme všetky údaje jednoducho prijímať, a čo je najdôležitejšie, spracovávať ich a analyzovať. Nielen že je príprava hlásení jednoduchšia, ale čas potrebný na ich spracovanie sa skrátil na polovicu. Prechod na zariadenia Tokheim bol jednoznačne správnym rozhodnutím.

Riadenie a prístup k údajom

Pomocou systému Tokheim DiaLOG Fuel Management dokáže človek kontrolovať odčerpávaciu pumpu, výdajný stojan Q310, ako aj všetky údaje, ktorí sa získajú. Prístup k údajom je obmedzený pre osoby s PIN kódom, magnetickými a čipovými kartami alebo kľúčmi RFID. V Hertz je na prihlásenie potrebný žetón a číslo vozidla, potom sa zobrazí jednoduché menu pre čerpanie paliva.

Podrobné hlásenia za polovičný čas

Pomocou PC, tabletu alebo smartfónu a integrovaného softvéru TSG môže byť k údajom umožnený prístup a môžu sa spracovať na akomkoľvek webovom prehliadači s pripojením na internet. Používateľ dostane čísla vozidiel, údaje o zásobách paliva a hlásenia, ktoré sa dajú prispôsobiť podľa osobných potrieb používateľa. Požadované hlásenia ako aj dizajn rozhrania si môže používateľ tiež ľahko upraviť. Pretože rozhranie je detailné, všetky informácie sa dajú exportovať vo formáte Excel alebo do programu SAP a zároveň sa dajú importovať na externý nosič.

Hlavnou výhodou pre prevádzku v Kelsterbach je jednotné a podrobné hlásenie pre všetky odčerpané palivá. Keď zvažujeme náklady na palivá, dôsledné skladové hospodárstvo a podrobná dokumentácia zohrávajú hlavnú úlohu v ziskovosti spoločnosti.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close