Case

Peugeot SA – PSA

Peugeot SA (PSA), druhý európsky najväčší výrobca automobilov si zvolil TSG, aby v ich známej výrobnej prevádzke v Mulhouse vo Francúzsku nainštalovali skladovacie zariadenia a zariadenie pre distribúciu paliva. Závod v Mulhouse zamestnáva 8.500 ľudí, rozkladá sa na ploche 320 hektárov a vyrobí približne 320.000 vozidiel ročne. Projekt s TSG je súčasťou novej prevádzky, ktorá je navrhnutá tak, aby dokázala efektívne kontrolovať emisie vozidiel Peugeot a Citroen vyrobených v tomto závode.

Inštalácia Tokheim ProFleet pre Peugeot

PSA uskutočňuje testovanie na 400 vozidlách, ktoré sú určené na použitie v Európe a Severnej Afrike. Do každej nádrže sa načerpá palivo prostredníctvom výdajných stojanov Tokheim, čo zabezpečuje splnenie rozličných environmentálnych noriem platných v jednotlivých krajinách. Novo postavená prevádzka pre čerpanie paliva sa nachádza v blízkosti testovacej prevádzky a pozostáva z množstva komerčných riešení Tokheim ProFleet.

Peugeot SA (PSA), druhý európsky najväčší výrobca automobilov si zvolil TSG, aby v ich známej výrobnej prevádzke vo Francúzsku nainštalovali skladovacie zariadenia a zariadenie pre distribúciu paliva.

Výdajný stojan Quantium 510 

Obojstranný komerčný multiproduktový stojan Quantium 510 je nainštalovaný vedľa dvoch vysoko rýchlostných stojanov Quantium 210. Tieto pumpy čerpajú rôzne palivá, vrátane E85, E100, PSA5 a PSA10. Dva systémy manažmentu paliva DiaLOG, jeden na každom ostrovčeku, zabezpečujú efektívny palivový manažment, ako aj čerpanie špecifického produktu.

AdBlue®

Po dokončení projektu ProFleet bola TSG na prevádzke v Mulhouse poverená inštaláciou jedinečného riešenia pre distribúciu a skladovanie AdBlue®. Tento neobyčajný, ale efektívny systém zobrazuje distribúciu Tokheim AdBlue® priamo do vozidiel na výrobnej linke. Riešenie pozostáva zo  systému 350 ml potrubí, nerezovej rúry 304L 2, ktorá vedie cez budovu, 3 Mouvex púmp s nerezovým telom (jedna pre prechod zo siete do skladovacích nádrží) a 22 nerezových filtrov.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close