Kľúčové vlastnosti

V súlade s ISO 22241

AdBlue® môže byť extrémne korozívne a z toho dôvodu musia byť všetky komponenty prichádzajúce do kontaktu s AdBlue špeciálne chránené. Všetky hydraulické komponenty boli testované a overené, aby sa zaistilo, že sú v súlade s normou ISO 22241 a sú vhodné na použitie s AdBlue® počas životnosti výdajného stojana.

AdBlue® Combo

Väčšina vozidiel s naftovým motorom, osobných aj úžitkových, vyžaduje AdBlue. Rôzne riešenia Diesel AdBlue Combo poskytujú efektívne riešenie, ktoré umožňuje zákazníkom tankovať na rovnakej pozícii bez toho, aby museli presúvať svoje vozidlo. Väčšina POS systémov podporuje kombináciu dvoch transakcií bez toho, aby ste museli výdajný stojan uvoľniť dvakrát. Displej môže informovať koncových používateľov o oboch transakciách.

Ochrana pri nízkej teplote

AdBlue® nie je len žieravý – je tiež obzvlášť citlivý na teplotu a pri kontakte so vzduchom začína kryštalizovať. Výdaj AdBlue® ako taký môže byť špinavá záležitosť, ktorá môže rýchlo spôsobiť, že čerpacia stanica bude vyzerať neupravene. Špeciálny kryt trysky a systém ohrevu bol navrhnutý tak, aby zabránil zamrznutiu trysky pri nízkych teplotách.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close