Case

Čerpacia stanica pohonných hmôt novej generácie

TSG Slovak Republic dokončila stavebné a montážne práce na úplne novej čerpacej stanici pohonných hmôt. Táto stanica je súčasťou veľkej siete čerpacích staníc pohonných hmôt, ktorá ponúka svojim zákazníkom komfort komplexných služieb.

Táto čerpacia stanica ponúka okrem tradičných palív (diesel, benzín a AdBlue) aj nabíjanie pre elektromobily. TSG Slovak Republic vykonala všetky práce montáže a oživenia štyroch výdajných multiproduktových stojanov, jedného ultra vysoko rýchlostného obojstranného výdajného stojana nafty, jedného satelitného a jedného obojstranného výdajného stojana na AdBlue, ako aj dvoch elektronabíjačiek Alpitronic HYC 300kW.

A pretože je to čerpacia stanica novej generácie, jej vlastník, ktorý je prevádzkovateľom jednej z najvýznamnejších sietí čerpacích staníc pohonných hmôt, sa rozhodol pre najnovšie technológie v oblasti udržateľnosti a prístupu, ktorý je priateľský k životnému prostrediu.

Udržateľnosť je jedným z hlavných princípov modernej doby. Znamená postupy využívania zdrojov takým spôsobom, ktorý zachováva a chráni životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo pre súčasné a budúce generácie. Zahŕňa prijímanie rozhodnutí a opatrení, ktoré reflektujú na potreby súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojiť svoje vlastné potreby.

Udržateľnosť životného prostredia sa zameriava na znižovanie negatívneho vplyvu ľudských činností na životné prostredie. Zahŕňa zachovanie prírodných zdrojov, zníženie znečistenia a odpadu a ochranu ekosystémov a biodiverzity. Postupy ako recyklácia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a prijímanie ekologických technológií prispievajú k udržateľnosti životného prostredia.

Solárna energia je obnoviteľný a bohatý zdroj energie, ktorý si získal značnú pozornosť ako čistá a udržateľná alternatíva k tradičným fosílnym palivám. Medzi hlavné výhody solárnej energie patrí jej čistota, nulové emisie skleníkových plynov počas prevádzky, nízke prevádzkové náklady po inštalácii a neobmedzený zdroj energie vo forme slnečného žiarenia.

Správna voľba:

Správnou voľbou je fotovoltaický systém. Vlastník čerpacej stanice sa preto rozhodol pre inštaláciu solárnych panelov, pričom celý proces zabezpečila TSG. Solárne panely poskytujú energiu pre chod celej čerpacej stanice (50 kW) okrem elektronabíjačiek, hlavne v čase prevádzkovej špičky.

Fotovoltaické systémy majú mnoho výhod, vrátane čistého a obnoviteľného zdroja energie, nízkych prevádzkových nákladov po inštalácii, dlhej životnosti a minimálnych environmentálnych dopadov.

Inštalácia solárnych panelov SolarEdge.

V súčasnosti je systém SolarEdge/StorEdge asi najkomplexnejší systém na trhu. Majiteľ FVE nie je v ničom obmedzovaný a môže si svoju FVE postupne dobudovávať čo do výkonu, tak aj prídavných zariadení. Nemusí pri prvotnom nákupe investovať viac peňazí vzhľadom na budúce rozširovanie. Je maximálne bezpečný, maximálne efektívny, maximálne účinný.

Solárne riešenia SolarEdge prinášajú vyšší energetický výnos, nižšie budúce náklady, väčšiu spoľahlivosť a nekompromisnú bezpečnosť.

SolarEdge zaujíma na trhu popredné miesto vďaka svojim bezpečnostným prvkom – SafeDC™ a ochranou proti elektrickým oblúkom a výpadkom, čím sa znižuje riziko smrteľných úrazov a požiaru. Meniče SolarEdge majú účinnosť približne 99%.

Radi Vám poskytneme viac informácií o možnostiach pre solárne inštalácie:

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close