Case

BF Distributors

BF Distributors je skupina z Juhoafrickej republiky so sídlom v Polokwane v provincii Limpopo, ktorá distribuuje palivá. Skupina je už viac ako 30 rokov výhradným distribútorom pre Caltex Brand v Južnej Afrike. Tento subjekt je orientovaný na zákazníka, s dobrým manažmentom a súvisle investuje do školení svojich zamestnancom, pričom im ponecháva priestor na osobný rast. Predtým, ako ponúknu svoje služby sa sústredia na porozumenie toho, aké potreby zákazník má. Strategické spojenie s Chevron im umožňuje včas a kedykoľvek dodávať všetky ich produkty. Franco Bulk prevádzkuje 18 nákladných vozidiel a niekoľko pick-upov. V depe Franco Bulk je nádrž s objemom 23.000 l. 

Všetko pre zákazníka

Aby sa zbavili papierovej práce, nainštalovala spoločnosť BF systém manažmentu paliva od Maxi Control. Tento sa ale ukázal byť nespoľahlivý, čo ich prinútilo vrátiť sa naspäť k papierovej verzii. A s tým sa vrátila aj strata času spôsobená kontrolami údajov, ktoré boli menej presné a zabezpečené, čím sa zvyšovala miera sprenevery. To bol pre BF distributors dostatočný dôvod na zmenu dodávateľa, ktorý by im pomohol tento problém vyriešiť. Vtedy hľadali niekoho s overenou reputáciou a znalosťou podpory predaja. Vtedy prebehla prvá montáž v depe Franco Bulk.

So službami TSG som veľmi spokojný

Výsledok po montáži

V prvej fáze sa nainštaloval systém manažmentu paliva DiaLOG, čo samo o sebe obnovilo väčšinu kontroly nad palivom. Ukázalo sa, že používanie RFID (rádiofrekvenčnej identifikácie) si vyžaduje od vodičov určitú mieru disciplíny. Dochádzalo k zámenám štítkov a vodiči robili chyby pri uvádzaní kilometrov. Keď sa namontoval na nákladné vozidlá systém SmartFuel, tento problém sa odstránil. Po montáži na všetky vozidlá sa predpokladá aj výrazné zníženie miery podvodov.

Spoľahlivé a presné údaje umožňujú BF, aby odmeňovali vodičov s najnižšou spotrebou paliva. Spolu s odmenou za bezpečnú jazdu si volia „Vodiča roka“, ktorý dostane ako cenu víkendový pobyt. Po zaškolení sa niekoľko používateľov BF rýchlo zapracovalo do systému. Prispeli k tomu aj osobné školenia, telefonická podpora a inštruktážne videá na Youtube.

Špecifikácia

Nainštalované vybavenie

Manažment palív
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close