Zemní plyn se používá především jako palivo k výrobě elektřiny a tepla. Ve stlačené formě se zemní plyn používá jako palivo pro vozidla nazývaná CNG (Compressed Natural Gas).

Když se zemní plyn ochladí na -162 °C, vytvoří se bezbarvá a netoxická kapalina zvaná LNG (Liquefied Natural Gas). Proces chlazení snižuje objem plynu 600krát, takže skladování a přeprava je snazší a bezpečnější. V kapalném stavu se LNG nezapálí. Jakmile LNG dosáhne svého cíle, přemění se zpět na plyn v zařízeních na zpětné zplynování. LNG se stává nákladově konkurenceschopným a čistším palivem, zejména pro těžkou silniční dopravu.

Společnost TSG Czech ve spolupráci se svými vybranými partnery má veškeré znalosti potřebné k instalaci a údržbě zařízení potřebného pro výdej CNG i LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close