Služba pro udržitelnou mobilitu

TSG navrhuje, staví a udržuje všechny typy energetických distribučních infrastruktur pro mobilitu: síť nabíjení elektromobilů, GPL/LNG, vodíkové a také čerpací stanice pohonných hmot/biopaliv. Poskytujeme odpovědná řešení mobility tím, že kombinujeme služby s našimi obchodními aktivitami a prodejem vybavení, což našim zákazníkům umožňuje zajistit jejich podnikání pro udržitelnou budoucnost v oblasti mobility a zákaznické zkušenosti.

Jako důvěryhodný poskytovatel kompletních služeb nabízíme širokou škálu komplexních služeb a podpory, od sestavení a instalace až po průběžnou údržbu. TSG je váš oddaný partner, který zajistí hladký, bezpečný a vyhovující chod vašeho podnikání odstraněním provozních problémů. Můžete se soustředit na své podnikání a přejít k odpovědné mobilitě. Ať už se jedná o čerpací stanici, komerční nebo soukromý vozový park nebo jakoukoli jinou organizaci ve veřejném nebo soukromém sektoru, která provozuje infrastrukturu pro distribuci energie pro mobilitu.

Jednotné kontaktní místo pro inovativní energetická & komerční řešení


Přípravné práce

Spolupracujte s TSG a navrhněte řešení, která nejlépe vyhovují vašim potřebám.


Instalace & konstrukce

TSG buduje infrastrukturu a instalace a zajišťuje jejich správné fungování.


Servis & Údržba

S pokrytím celé České republiky nabízí TSG komplexní služby pro údržbu a správu vašeho podnikání.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close