CSR

Jsme odhodláni aktivně přispívat k rozvoji udržitelné mobility. Naším cílem je podporovat energetickou transformaci v odvětví mobility a vytvářet tak dlouhodobou hodnotu pro naše zúčastněné strany. Naše podnikání provádíme tak, že dosahujeme nejvyšších standardů v oblasti životního prostředí a sociální oblasti. Své podnikání zakládáme na principech společenské odpovědnosti, které jsou klíčovým prvkem naší strategie.

Naše strategie CSR

„Náš úspěch a pověst jsme vybudovali na dvou základních principech: splnění přísných požadavků našich zákazníků a zajištění toho, aby naše provozy respektovaly životní prostředí a bezpečnost našich zaměstnanců.

Jsme připraveni poskytovat účinná řešení současných výzev v oblasti udržitelnosti v odvětví mobility. Věříme, že realizace naší strategie CSR přispívá k zachování budoucnosti světa a zároveň posiluje naši provozní efektivitu, postavení na trzích mobility a energetiky a přínos pro naše zaměstnance.“

Jean-Marc BIANCHI – předseda představenstva a generální ředitel skupiny

Ve společnosti TSG věříme v CSR a chceme působit globálně jako odpovědný nositel povinností vůči všem našim interním i externím zainteresovaným stranám, podporovat energetickou transformaci na místní úrovni a umožnit novou éru odpovědných řešení mobility. TSG umožňuje energetickou transformaci pro mobilitu tím, že je globálním poskytovatelem technických řešení pro infrastrukturu distribuce energie a centra mobility.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close