Čištění a revize skladovacích nádrží

V souladu s platnými zákony a normami – ČSN 75 3415, 65 2101, 65 0202, zákon 254/2001 Sb.

Provádíme:

 • Čištění nádrže
 • Čištění nádrží na PHM
 • Kontrolu technického stavu (defektoskopii)
 • Těsnostní zkoušky nádrží a potrubních rozvodů
 • Odkalování nádrží
 • Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v souladu s dohodou ADR (evidence přeprav v systému ISPOP)
 • Lokalizaci místa úniku při zjištění netěsnosti pomocí héliového hledače

Zabýváme se čištěním nádrže na benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut.
Provádíme čištění nádrží na síran železitý, hydroxid sodný, solanku a lihoviny.

čištění nádrží - náš vozový park
čištění nádrží - náš

NO MAN ENTRY TECHNOLOGY

Čištění nádrží pomocí bezvstupové technologie

Od roku 2023 provádíme ve spolupráci s partnerskou firmou Petroltecnica bezvstupové čištění nádrží v prostorách s nebezpečím výbuchu.

To play media on this website, you have to allow marketing cookies
Play video on Youtube

Čištění a revize jímek

V souladu s platnými zákony a normami – ČSN 75 0905, zákon 254/2001 Sb.

Provádíme:

 • Čištění jímek myček automobilů
 • Čištění jímek odlučovačů ropných látek (ORL)
 • Výměnu sorbčních náplní ORL
 • Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v souladu s dohodou ADR (evidence přeprav v systému ISPOP)
 • Vývozy obsahu bezodtokových havarijních jímek
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close