Naši vysoce vyškolení specialisté na značky dokážou namontovat nové přístřešky a uložit přední značky, aktualizovat cenový sloupec a vyměnit štítky na výdejních stojanech. Rebranding může zahrnovat také dodání nových výdejích stojanů nebo jednoduše rebranding stávajících spolu s rebrandingem přístřešku čerpací stanice a cenového značení. K doplnění této služby je TSG schopna nabídnout řadu osvětlení výdejní plochy, aby bylo zajištěno, že si nového značení všimnete.

Atraktivní značení se stalo důležitější než kdy jindy pro jakýkoli typ podnikání, ale pro čerpací stanice není jen o upoutání pozornosti řidiče – jde o vytvoření identity značky, která spotřebiteli zprostředkuje hodnoty operátora.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close