Selv om naturgass også kan betraktes som et fossilt brensel, har bruk av det som drivstoff mindre miljøpåvirkning enn bruken av tradisjonelle drivstoff og bruk av det har blitt mer og mer populært de siste par årene.

Naturgass brukes hovedsakelig som drivstoff for å generere strøm og varme. I komprimert form brukes naturgass som drivstoff for kjøretøyer når den går under navnet CNG (komprimert naturgass).

Når naturgass avkjøles til -162 ° C, danner den en fargeløs og ikke-giftig væske kalt LNG (Liquefied Natural Gas). Kjøleprosessen krymper gassvolumet med 600 ganger, noe som gjør det enklere og tryggere å lagre og sende. I sin flytende tilstand vil ikke LNG antennes. Når LNG når sin destinasjon, blir den omgjort til en gass på regasifiseringsanlegg. LNG fremstår som et konkurransedyktig og renere drivstoff, spesielt for tungtransport av veger.

TSG, som jobber med sine utvalgte partnere, har all den kompetansen som kreves for å installere og vedlikeholde utstyret som trengs for å dosere både CNG og LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close