DiaHOST

Jedním z příkladů je DiaHOST. Jedná se o hostingové řešení pro systém palivového hospodářství DiaLOG. Namísto ukládání údajů o transakcích na lokální síť jsou data odesílána do cloudu. Je to jednoduché, bezpečné, pohodlné, dostupné odkudkoli – DiaHOST vám zajistí přehled o skladových zásobách i spotřebě paliv velmi efektivním způsobem.