Tato legislativa ukládá řadu povinných kontrol pro všechny měřicí systémy. Jako pověřená organizace provádí TSG zákonné kontroly v souladu s platnými postupy. To umožňuje zákazníkům udržovat své zařízení v souladu s legislativou. Činnosti se týkají např.:

  • Pravidelná kontrola dle ČSN 650202 (roční)
  • Periodická kontrola zařízení pro zpětný odvod par (roční)
  • Kontrola technického stavu nádrží (každých 10 let)
  • Kontrola těsnosti potrubí (každých 5 let)

Dále nabízíme pravidelné revize čerpacích stanic v souladu s ustanoveními stavebního zákona. To zákazníkům umožňuje udržovat svá zařízení v souladu s regulačními normami a organizovat dokumentaci v souladu s platnými předpisy. Takže i pokud jde o právní záležitosti, můžete se spolehnout, že TSG dá vaše záležitosti do pořádku.

Zákonných legislativních prohlídek týkající se provozu čerpacích stanic je mnohem více a v TSG jsme schopni veškeré tyto činnosti poskytnout.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close