CNG og LNG til Transport

Hvad er CNG og LNG?

CNG (Compressed Natural Gas) og LNG (Liquefied Natural Gas) er begge former for naturgas, der anvendes som brændstof i transportsektoren. Naturgas består primært af metan (CH4) og er kendt for sin renere forbrænding sammenlignet med traditionelle fossile brændstoffer som benzin og diesel.

CNG fremstilles ved at komprimere naturgas til et tryk på omkring 200-250 bar. Denne kompression reducerer gasens volumen betydeligt, hvilket gør det muligt at opbevare og transportere store mængder naturgas i tryktanke. CNG er særlig populært i bybusser, renovationskøretøjer og lette køretøjer, da det kræver mindre plads til opbevaring og er lettere tilgængeligt.

LNG fremstilles ved at afkøle naturgas til omkring -162 grader celsius, hvor den omdannes til en flydende form. Denne nedkøling reducerer volumen med cirka 600 gange sammenlignet med gasform, hvilket gør LNG ideelt til transport over lange afstande. LNG opbevares i specialdesignede kryogene tanke, der kan holde den ekstremt lave temperatur stabil. LNG bruges ofte i tungtransport, som lastbiler og skibe, der kræver store mængder brændstof til lange rejser.

Fordele og Udledninger:

  • Miljøfordele: Brugen af CNG og LNG reducerer CO2-udledninger med op til 20-30% sammenlignet med diesel og benzin. Desuden producerer de færre NOx- og partikeludledninger, hvilket bidrager til forbedret luftkvalitet.
  • Energiudnyttelse: Naturgas har en højere energiudnyttelse, hvilket betyder, at køretøjer kan køre længere på samme mængde brændstof.
  • Økonomiske Besparelser: Naturgas er ofte billigere end traditionelle brændstoffer, hvilket giver betydelige driftsbesparelser for transportvirksomheder.

Opbevaring og Transport af CNG og LNG:

  • CNG: CNG opbevares i højtrykscylindre, der er designet til at modstå de høje tryk. Disse cylindre kan monteres på køretøjer eller anvendes til stationær opbevaring.
  • LNG: LNG opbevares i kryogene tanke, der sikrer, at gassen holdes ved den nødvendige lave temperatur. Transport af LNG kræver specielle køretøjer og skibe, der er udstyret med kryogene systemer.

Anvendelse i Transportsektoren:

CNG og LNG anvendes i en række forskellige transportmidler. Bybusser og lette erhvervskøretøjer bruger ofte CNG på grund af den lette tilgængelighed og lavere omkostninger ved opbevaring. Tungtransport og skibsfart foretrækker LNG på grund af dets høje energitæthed og evne til at transporteres over lange afstande uden hyppige påfyldninger.

Ved at forstå de tekniske aspekter kan transportvirksomheder træffe informerede beslutninger om at skifte til disse bæredygtige brændstoffer. Dette vil ikke kun reducere deres miljøpåvirkning, men også forbedre driftsomkostningseffektiviteten og fremtidssikre deres flåder.

TSG samarbejder med udvalgte partnere om at levere den nødvendige ekspertise, der kræves for installering og vedligeholdelse af udstyr, der bruges til udlevering af CNG og LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close