Gaz ziemny

Gaz ziemny jest głównie wykorzystywany jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W postaci skompresowanej gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do pojazdów o nazwie CNG (Compressed Natural Gas).
Gdy gaz ziemny jest schładzany do -162 ° C, tworzy on bezbarwny i nietoksyczny płyn o nazwie LNG (Liquefied Natural Gas). Proces chłodzenia zmniejsza objętość gazu o 600 razy, co ułatwia i zwiększa bezpieczeństwo przechowywania i wysyłki. W stanie płynnym LNG nie zapali się. Gdy LNG dotrze do miejsca przeznaczenia, zostaje ponownie przekształcony w gaz w zakładach regazyfikacji. LNG staje się konkurencyjnym cenowo i czystszym paliwem, zwłaszcza dla ciężkiego transportu drogowego.
TSG Polska , współpracując ze swoimi wybranymi partnerami, posiada całą wiedzę niezbędną do zainstalowania i utrzymania sprzętu potrzebnego do dozowania zarówno CNG, jak i LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close