Biopaliva lze vyrábět z biomasy – tedy z částí rostlin. Pokud to bude možné provádět udržitelným způsobem, jejich dopad na klima bude menší než dopad fosilních paliv.

Bez ohledu na to, zda jsou biopaliva smíchána s tradičními palivy nebo používána v jejich čisté formě, jsou distribuována stejným způsobem jako tradiční paliva. Provozovatelé stanic se však musí ujistit, že všechna jejich zařízení, zejména filtry, jsou přizpůsobeny vlastnostem biopaliv. V průběhu let TSG získala všechny znalosti potřebné k instalaci a údržbě zařízení pro výdej biopaliv.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close