Lai arī dabas gāzi var uzskatīt par fosiolo kurināmo, tās izmantošanai kā degviela ir mazāka ietekme uz vidi nekā tradicionālajai degvielai. Pēdējos gados dabas gāze ir kļuvusi populārāka.

Dabas gāze pārsvarā tiek izmantota kā degviela elektroenerģijas un siltuma ražošanai. Saspiestā formā dabas gāzi izmanto kā transportlīdzekļu degvielu, un to sauc par CNG (saspiesto dabas gāzi).

Kad dabas gāze tiek atdzesēta līdz -162°C, tā kļūst par bezkrāsainu un netoksisku šķidrumu, ko sauc par LNG (sašķidrinātā dabas gāze). Dzesēšanas procesā gāzes apjoms tiek samazināts 600 reizes, atvieglojot un padarot drošāku tās uzglabāšanu un pārvadāšanu. Šķidrajā formā LNG nevar uzliesmot. Kad LNG pārvēršas šķidrā agregātstāvoklī, regazifikācijas rūpnīcās tā tiek pārvērsta atpakaļ gāzveida stāvoklī. LNG izmaksu ziņā ir kļuvusi konkurētspējīga un videi draudzīgāka degviela, īpaši kravas transporta līdzekļiem.

TSG kopā ar saviem partneriem ir visas nepieciešamās zināšanas, kas vajadzīgas aprīkojuma uzstādīšanai un uzturēšanai, lai izmantotu gan CNG, gan LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close